Nieuws

Update overzicht communicatie decentralisaties (oktober)

06 oktober 2014

De komende maanden krijgen cliënten, burgers en veldpartijen vanuit verschillende kanten informatie over de veranderingen die gepaard gaan met de decentralisaties. Het is belangrijk om te weten welke communicatie de landelijke uitvoeringsorganisaties, de VNG en de Rijksoverheid van plan zijn om te doen, zodat gemeenten en zorgaanbieders hun eigen communicatie richting inwoners en cliënten kunnen vormgeven. Bijgevoegd overzicht van oktober is opgesteld door het Rijk en de VNG en is bedoeld om (gemeentelijke) communicatieprofessionals te helpen bij het inrichten van de lokale communicatie.

Het bevat de volgende onderdelen:
  • Een overzicht van de voorgenomen voorlichting van het Rijk en landelijke uitvoeringsorganisaties aan cliënten, het algemeen publiek en veldpartijen;
  • Een overzicht van (communicatie)middelen die door onder meer het Rijk en VNG zijn ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van de communicatie;
  • Een agenda met belangrijke momenten;
  • Een overzicht met informatiebronnen die voor communicatieprofessionals behulpzaam kunnen zijn.

 

Het sociaal domein is dynamisch. Daarom krijgt het overzicht elke maand een update (publicatie elke eerste werkdag van de maand) dat wordt gepubliceerd op www.gemeentenvandetoekomst.nl

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen