Nieuws

Update rekentool Wmo tarieven individuele begeleiding

20 juni 2022

In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. De rekentool 2022 is vanaf nu beschikbaar.

blonde vrouw glimlacht naar lachende jongen

Transparant en eenvoudig kostenprijzen in kaart brengen

De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren langs een transparante structuur, in lijn met de AMvB Reële prijs. Het doel is om op een transparante en eenvoudige wijze kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo voorzieningen Hulp bij het Huishouden en individuele begeleiding. De (Excel-)tool is voorzien van een uitgebreide handleiding, daarmee verwachten we dat dit instrument behulpzaam zal zijn bij de onderhandelingen over reële tarieven.

Jaarlijkse actualisatie van de rekentool

De rekentool houdt rekening met de toepasselijke cao’s voor de VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk. In verband met wijzigingen in de cao’s plus actuele informatie over pensioenpremies en sociale zekerheid wordt de rekentool ieder jaar geactualiseerd. In de van toepassing zijde cao GHZ is 2021-2024 is onder meer rekening gehouden met een specifieke salarisverbetering voor middengroepen in het loongebouw. Op de site van VNG kunt u de geüpdatete versie van de rekentool (versie 2022) vinden. 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch