Nieuws

UWV start met herindeling Wajongers

19 maart 2015

Alle mensen met een Wajong-uitkering worden door het UWV beoordeeld of zij wel of niet beschikken over werkvermogen. Dit is een onderdeel van de afspraken in de Participatiewet. Het UWV gaat hierbij eerst uit van de informatie die al bij hen bekend is. Pas als dit onvoldoende informatie biedt om een herindeling te kunnen maken, vindt er een keuring plaats. Het UWV richt zich als eerste op de mensen waarvan zij aannemen dat zij beschikken over werkvermogen. Inwoners van de regio Venlo kunnen vanaf deze week een brief van het UWV ontvangen. Daarna volgen andere regio's.

Het UWV maakt een onderscheid naar mensen in de zogenoemde N-Wajong en O-Wajong. Het gaat hierbij om en voorlopige beoordeling. Als de cliënt het niet eens is met deze inschatting van het UWV kan hij dit op het meegestuurd antwoordformulier aangeven. Beide brieven en het antwoordformulier zijn als bijlagen aan dit artikel toegevoegd.

Procedure

Als eerste stuurt het UWV deze brieven aan een klein aantal Wajongers in de regio Venlo. De komende tijd wordt het verzenden uitgebreid naar drie andere regio's. De ervaringen die hiermee worden opgedaan, gebruikt het UWV voor eventuele aanpassingen bij de verzending vanaf juli vanuit de overige UWV-kantoren in het land.

Advies

De VGN adviseert u om bijgevoegde conceptbrieven te verspreiden onder uw medewerkers. Zij weten dan dat deze brief eraan komt en kunnen dan eventuele eerste vragen van de cliënt beantwoorden. Ook kunnen ze hen ondersteunen bij de te maken keuze.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: