Nieuws

UWV vervolgt Wajong-campagne

02 oktober 2014

In de aanloop naar de invoering van de Participatiewet informeert UWV 240.000 klanten met een Wajong-uitkering, hun ouders en verzorgers over de mogelijke veranderingen die hen te wachten staan. Begin juli is de Wajong-campagne gestart. In september is de tweede fase van de campagne ingegaan.

Vanaf september zet UWV weer radiospotjes en online communicatie in, waaronder uitgebreide informatie en filmpjes op de website uwv.nl. Wajongers ontvangen opnieuw een brief, aangevuld met een folder. In deze folder staat algemene informatie over het proces van opnieuw beoordelen van mensen met een oude Wajong-uitkering. De folder vindt u in de bijlage.

Aanspreekvorm  
Naar aanleiding van de campagnebrief van juli jl. reageerde een aantal mensen op social media op de gekozen aanspreekvorm. Om te voorkomen dat een mogelijke discussie hierover afleidt van onze boodschap, is nu gekozen voor de aanspreekvorm 'u' voor de brief en de folder.  


Brief en bijeenkomsten
Inmiddels zijn alle brieven verstuurd naar de Wajonggerechtigden. In de brief worden klanten gewezen op de regionale informatiebijeenkomsten die in oktober en november worden georganiseerd voor Wajongers, hun ouders en verzorgers.  
Tijdens deze informatiebijeenkomsten wordt informatie gegeven over beoordelen, werken en uitkering. Het gaat hierbij dus alleen om algemene informatie, geen informatie op dossierniveau. Daarvoor kunnen klanten telefonisch contact met UWV opnemen.

Downloads

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: