Nieuws

Vaccinatie zorgmedewerkers met AstraZeneca kan binnenkort van start

Leestijd: 2 minuten
08 februari 2021

Minister De Jonge heeft besloten dat de eerste leveringen van AstraZeneca parallel zullen worden ingezet voor 60 tot en met 64 jarigen, 18-60 jarigen met een medische indicatie (hoog risicogroepen) en zorgmedewerkers.

Vaccinatie2

Dit is te lezen in zijn 'Kamerbrief met reactie op advies inzet AstraZeneca-vaccin en advies interval BioNTech/Phizer' van 5 februari. 

Minister De Jonge heeft  op basis van het advies van de Gezondheidsraad, de epidemiologische ontwikkelingen en de uitvoering van de algehele strategie besloten dat de eerste leveringen van AstraZeneca parallel worden ingezet voor de volgende groepen:

  • 60 tot en met 64 jarigen;
  • De resterende groepen zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg, respectievelijk de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning;
  • De intramurale GGZ-cliënten en hun zorgmedewerkers, alsmede die van de GGZ-crisisdiensten;
  • De vaccinerende medewerkers in de huisartsenpraktijk die zelf nog geen vaccinatie hebben gehad;
  • 18-60 jarigen met een medische indicatie (hoog risicogroepen).

Met deze keuze volgt de minister het advies van de Gezondheidsraad voor een versnelde vaccinatie van de groep 60 tot en met 64-jarigen. En het advies om na vaccinatie van de groep 60-plussers, ook de groep 18 tot 60-jarigen met een medische indicatie uit te nodigen voor vaccinatie. Maar door parallel te schakelen wil hij er tegelijkertijd voor zorgen dat de zorgmedewerkers, die zorg verlenen aan de meest kwetsbare personen, ook kunnen worden gevaccineerd.

De VGN is blij dat de minister gestand wil doen aan zijn eerdere belofte en dat hij erkent dat er een te groot risico wordt genomen als het personeel in de wijkverpleging, medewerkers in de gehandicaptenzorg en verpleeghuismedewerkers moeten wachten op vaccinatie. Dit betekent dat de vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg binnenkort kan starten.  

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: