Nieuws

Vakwerk! De tweede ongewijzigde herdruk is beschikbaar

22 mei 2013

Vakwerk! is een handboek voor begeleiders 24-uurs-zorg die werken met cliënten met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen. Vakwerk! is onmisbaar bij de leergang voor begeleiders 24-uurs zorg, begeleiders en studenten binnen de SGLVG-sector, begeleiders Verstandelijk Gehandicapten, binnen gevangenissen, de (forensische) psychiatrie en de (justitiële) jeugdinrichtingen. Verder kan het boek goed gebruikt worden in het HBO en diverse vormen van vervolgonderwijs.

De begeleider 24-uurs zorg is belangrijk voor de cliënten en zorgt er voor dat de dagelijkse bejegening in alle facetten is afgestemd op hun verstandelijke beperking. Daarnaast levert hij of zij een belangrijke bijdrage aan therapieën en trainingen en ondersteunt de cliënten om het geleerde te integreren in het dagelijks leven op de afdeling in de kliniek, op het werk of in de vrije tijd.

Bundeling kennis
De instellingen van De Borg hebben samen met de HAN VDO in Nijmegen een leergang voor begeleiders 24-uurs-zorg. De kennis die daarbij in de loop der jaren is opgebouwd, is gebundeld in het handboek Vakwerk!. Dit boek biedt een gedegen overzicht van alle facetten waarmee de begeleiders in hun werk te maken hebben, is bruikbaar voor velen die met deze groep cliënten werken en levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van het beroep van de begeleider 24-uurs-zorg.

Vakwerk! is een gezamenlijke uitgave van HAN VDO Nijmegen en Expertisecentrum De Borg. Aan dit boek, dat onder redactie van Jacqueline Roos (Ipse de Bruggen), Robert Didden (Trajectum) en Bas Steenbergen (HAN) tot stand is gekomen, heeft een keur aan deskundigen bijgedragen die werkzaam zijn binnen o.a. De Borginstellingen en HAN. Stichting Landelijk Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van vier, door de overheid erkende, SGLVG instellingen: Trajectum, Altrecht - Wier,  Ipse de Bruggen, behandelcentrum SGLVG(+) en Stevig - Dichterbij

Bestellen
De vormgeving van het boek is nieuw maar inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aangebracht. De uitgave Vakwerk! is hier te bestellen. De kosten bedragen € 24,50 exclusief € 3, – verzendkosten.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen