Nieuws

Nieuw boek over belevingsgerichte professionaliteit voor ouderen met beperking

08 mei 2014

'Wil je wel in mijn wereld komen?' Dat is de titel van een boek waarin de belevingswereld van de vitale oudere met een verstandelijke beperking wordt geschetst. Het boek is geschreven voor begeleiders, coördinerend begeleiders en gedragskundigen. Het is ook bedoeld als leerboek tijdens opleidingen en trainingen.

Het boek is opgebouwd rond elf portretten van ouderen met een verstandelijke beperking. Ze komen veelvuldig aan het woord. En ook hun familie en hun persoonlijk begeleiders vertellen openhartig over de manier waarop zij toekijken, ondersteunen en zorgen.

Ouderen met een verstandelijke beperking bewegen te weinig en komen minder in de buitenlucht dan goed is voor hun welbevinden. Dat is duidelijk geworden uit recent wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt ook uit de verhalen van de ouderen in dit boek. Voor wandelen, fietsen, winkelen zijn zij afhankelijk van anderen. Hun broers en zusters worden zelf ook ouder, 'gewone' vrienden zijn er amper. Vrijwilligers zijn van levensbelang. Maar die komen in de verhalen nog maar weinig voor.

Het boek besteedt veel aandacht aan belevingsgerichte professionaliteit. Die kenmerkt zich door betrokkenheid, inlevingsvermogen, overwicht, creativiteit en collegialiteit. Om echt professioneel te zijn hebben begeleiders tijd nodig om hun ervaringen en waarnemingen systematisch met elkaar uit te wisselen. Juist ook de mooie momenten met warmte en wederkerigheid.  De begeleiders van ouderen met een verstandelijke beperking staan voor de opgave hun eigen professionaliteit in dit opzicht verder te ontwikkelen. Tot die professionaliteit behoren de belevingsgerichte competenties uit het Competentieprofiel Ouderen van de VGN.

Het boek 'Wil je wel in mijn wereld komen' is geschreven door Cora van der Kooij. Kijk hier voor meer informatie en bestellen.