Nieuws

Veel aandacht voor gezondheid oudere cliënten

11 maart 2014

Heleen Evenhuis, hoogleraar geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, deed onderzoek naar de gezondheid van oudere cliënten. Het NCRV-programma 'Altijd wat' besteedt vanavond aandacht aan haar studie 'Gezond Ouder met een verstandelijke beperking' (GOUD).

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat ouderen met een verstandelijke beperking op 50-jarige leeftijd qua fitheid, chronische ziekten en medicijngebruik vergelijkbaar zijn met 75-plussers in de algemene bevolking.

De VGN is blij dat deze studie is gedaan. ‘Voor het eerst is de problematiek specifiek en onderbouwd in kaart gebracht en zijn er aanknopingspunten voor verbeteringen beschikbaar’, reageert VGN-voorzitter Heleen Dupuis vanavond in ‘Altijd Wat’. De VGN neemt deze aanknopingspunten mee in haar opleidings- en kennisbeleid.

Vanochtend reageerde Jan van Hoek, bestuurder van Ipse de Bruggen, op radio 1 op de GOUD-studie. Volgens hem heeft de studie een schat aan informatie opgeleverd wat nu wordt omgezet in interventieprogramma's. U kunt hier het radiofragment terugluisteren.

Donderdag 13 maart vindt er een symposium plaats bij zorgorganisatie Abrona, waarbij wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek GOUD.

De VGN en haar leden zijn zich ervan bewust dat er een groeiende populatie ouderen met een verstandelijke beperking is door goede zorg en medische ontwikkelingen. Het gaat om uiterst kwetsbare mensen die speciale aandacht nodig hebben.

Ouderenbeleid VGN

Als brancheorganisatie biedt de VGN diverse activiteiten op het gebied van ouderenbeleid. Zo is er het leernetwerk Ouder wordende cliënt waarin verschillende gehandicaptenzorgorganisaties samen met elkaar kennisproducten hebben ontwikkeld. Dit leernetwerk maakte onderdeel uit van het Verbeterprogramma voor de gehandicaptenzorg, gefinancierd door ZonMw.

  • Een Competentieprofiel Ouderen voor beroepskrachten voor organisaties in zorg en onderwijs om nieuwe opleidingen te ontwikkelen en bestaande opleidingen toetsen.
  • Bundel Opleiden en leren voor professionals, mensen in opleiding, instellingen en opleidingen MBO of HBO.
  • ‘Ik word ouder’ cursus voor cliënten voor mensen met een verstandelijke beperking om hen voor te bereiden op het ouder worden en biedt begeleiders en instellingen bouwstenen voor het maken van een cursus op maat. De cursus is in nauwe samenwerking met Reinaerde tot stand gekomen.
  • Projectresultaten en inspiratiebrochure 'Ouder wordende cliënt', Brochure voor zorgorganisaties.

Daarnaast is er de Toolkit Ouderen, die professionals en gemeenten inzicht geeft in de problematiek van ouderen met verstandelijke beperkingen. Bijvoorbeeld over ouderdomsaandoeningen, begeleidingsmethodieken, dagbesteding, het stimuleren van maatschappelijke participatie en eigen netwerken. Daarnaast bevat de toolkit veel aandachtspunten op het gebied van onderwerpen als wonen, domotica, vervoer, ondersteuning, daginvulling en bewegen. Ook wordt aangegeven welke expertise over verouderen met een verstandelijke beperking waar te vinden is.

Het Kennisplein Gehandicaptensector, waarvan de VGN mede-initiatiefnemer is, heeft een aparte plek waar allerlei kennisproducten rondom het thema 'ouder wordende cliënten' worden weergegeven. Zo is er het spel ‘Weten, vergeten en begeleiden’, een brochure ‘Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’ en een zelfbeoordelingslijst voor ondersteuning aan dementerende mensen met een verstandelijke beperking. Het Kennisplein Gehandicaptensector bereidt ook een apart begeleiderscongres voor over ouderen.

De VGN draagt bij aan het project Dementietafels, waarin Alzheimercafés specifiek voor de gehandicaptenzorg worden georganiseerd.

Ook ondersteunt de VGN het project Dementia Care Mapping, waarin onderzoek wordt gedaan naar toepassing van een succesvolle methode uit de ouderenzorg in de gehandicaptenzorg.