Nieuws van leden

Oudere cliënten zijn een doelgroep op zich

27 juni 2013

De Utrechtse zorgorganisatie Reinaerde is al sinds 2007 bezig met het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan oudere cliënten. Er is een heldere methodiek geïntroduceerd, begeleiders zijn uitgebreid opgeleid en volgens die lijn wordt met succes gewerkt. Daarom werd Reinaerde gevraagd om als gidsinstelling mee te doen aan het leernetwerk Ouder wordende cliënten. “Aan de hand van zijn levensverhaal, wensen en situatie bekijken we per cliënt wat hij nodig heeft. En dat werkt geweldig.” 

Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een beperking. Het project Ouder wordende cliënten wilde de kwaliteit van leven van oudere cliënten op een praktische manier verbeteren, aan de hand van de pijlers ‘een goede oude dag’, ‘vitaliteit en gezondheid’ en ‘een passende leefomgeving’. Reinaerde werd gevraagd om gidsinstelling te zijn voor de pijler ‘een goede oude dag’. “Als je ouder wordt, veranderen je wensen en behoeften. Je kunt te maken krijgen met fysieke achteruitgang en met dementie”, vertelt Ivonne Schrauwen, manager Reinaerde. “Als zorgorganisatie wilden we onze groeiende groep oudere cliënten de zorg bieden die daarbij past. We hebben ouderen erkend als ‘doelgroep’ en zijn gaan werken volgens de praktijkgerichte ‘methode Urlings’.”

Accepteren

De methode Urlings gaat in op begeleidingstechnieken, maar biedt ook veel kennis over onderwerpen als dementie, fysieke veroudering, eten en drinken. Mariska Spruit, begeleider Reinaerde: “Het uitgangspunt is dat we ouderen accepteren zoals ze zijn. Die visie heeft ons werk ingrijpend veranderd. Vroeger ging alles groepsgewijs: eten, televisie kijken. Als een bewoner problemen had met eten, zat iedereen een uur langer aan tafel. Nu kijken we naar de individuele cliënt. Wat is zijn levensverhaal, heeft hij nodig en wat vindt hij belangrijk? Daar passen we ons dagritme op aan. Om te kunnen bepalen welke ondersteuning nodig is, heb je veel kennis nodig. Bij Reinaerde wordt de ouderenzorg dan ook echt als een specialisatie gezien. Dat maakt ons extra trots op het werk dat we doen.”

Rustige sfeer

Niet alleen de manier van werken is veranderd, ook de huiskamer en de kamers van de cliënten zijn anders ingericht.  Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld ook televisie kijken op hun kamer. “De sfeer is door de nieuwe aanpak veel rustiger geworden”, zegt Mariska. “Onze begeleiding is beter, en daardoor hebben onze cliënten minder last van het feit dat ze achteruit gaan. Familieleden zijn ook heel enthousiast, net als de collega’s. Want doordat je aan de wensen van cliënten tegemoet komt, is er minder weerstand. En dankzij je uitgebreide kennis kun je veel knelpunten zien aankomen en voorkomen. De individuele aanpak kost daardoor niet meer tijd dan onze oude werkwijze.”

Coaching

Twee jaar lang kreeg elk team dat met ouderen werkt vier uur per week ondersteuning van een coach, om de methode Urlings onder de knie te krijgen. Ivonne: “We merkten dat alleen een training niet genoeg was. Een methode moet blijven hangen en daarom hebben we voor coaching gekozen. Onze begeleiders geven op hun beurt weer scholing aan collega’s, om te zorgen dat het onderwerp binnen de hele organisatie gaat leven.”

Signaleringslijst

Als gidsinstelling heeft Reinaerde de deelnemers aan het leernetwerk veel kunnen brengen. Ivonne: “We hebben presentaties gehouden, onder andere over slikproblemen, en we hebben volop vragen van organisaties beantwoord. Ook was er veel belangstelling voor de producten die we hebben ontwikkeld. Denk aan onze dvd ‘Bewegen voor ouderen’ en aan een film die we gemaakt hebben toen we met de methode Urlings aan de slag gingen. Ook onze signaleringslijst was gewild. Begeleiders vinden het vaak moeilijk om aan te geven waar de achteruitgang van een cliënt precies in zit. Deze lijst helpt daarbij. Aan de hand van verschillende onderwerpen en vragen kunnen begeleiders aangeven wat ze signaleren. Elke drie maanden vullen ze de lijst opnieuw in en dat maakt duidelijk waar het probleem zit. Een praktisch hulpmiddel, waarmee je de zorg voor oudere cliënten steeds kunt verbeteren.”

Voor meer informatie

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt