Nieuws

Veel uitwisseling op studiedag 'Ouderen in beeld'

24 juni 2013

Specifieke zorg en begeleiding aan oudere cliënten. Dat vormde het thema van een studiemiddag die het ROSAZ op 20 juni 2013 organiseerde in Noordwijkerduin van ’s Heerenloo in Noordwijk. 

oudere dame met blauw vestje blaast naar paardenbloem

Een uitstekende timing voor dit thema. Enerzijds sluit het aan bij de actualiteit die nu en de komende jaren een toenemende zorgvraag van oudere cliënten laat zien. En anderzijds zijn er de afgelopen tijd veel nieuwe kennis en kennisproducten beschikbaar gekomen over oudere cliënten, onder andere van de GOUD-studie, van het Leernetwerk Ouderen uit het Verbeterprogramma voor de gehandicaptenzorg en van het Kennisplein Gehandicaptensector. Zo’n tachtig begeleiders van Ipse de Bruggen, Gemiva-SVG Groep, het Raamwerk, ’s Heeren Loo, Philadelphia en MEE Zuid Holland lieten zich hierdoor inspireren.

Plenair deel

In zijn aftrap maakte dagvoorzitter Bastiaan Scheepers, teammanager zorg van Noordwijkerduin de koppeling tussen het thema en de domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock. Daarmee bood hij een mooie opmaat voor de eerste inleiding, waarin Marieke van Schijndel-Speet (Ipse de Bruggen) uitkomsten van het recente GOUD-onderzoek presenteerde. Dit onderzoek liet zien dat het er bij veel oudere cliënten niet zo goed voorstaat qua lichamelijke activiteit, fitheid, voeding, voedingstoestand en depressie en angst. Vraag aan de zaal was dan ook: wat doen jullie al voor jullie cliënten om lichamelijke en/of emotionele problemen, of verdere achteruitgang daarvan, te verminderen. Mooie initiatieven werden toen genoemd, zoals ‘Do the move’ van Ipse de Bruggen en de cursus ‘Dit is fit’ van MEE.

Vervolgens verkenden Sabine van der Meij en Marlene Nieuwenhuizen (’s Heeren Loo) met de zaal wat er al loopt op de andere kwaliteitsdomeinen. Naast allerlei mooie initiatieven kwam daarbij ook naar voren dat cliënten soms verwend zijn en dat het nodig is hen te mobiliseren en hen de regie terug te geven.

Workshops

Vervolgens volgden de deelnemers in twee rondes workshops. De thema’s hiervan zijn allen van groot belang bij de zorg en begeleiding van oudere cliënten:

  • Tips en trucs om oudere cliënten méér in beweging te krijgen, vanuit projecten van Gemiva-SVG Groep en Ipse de Bruggen.
  • Omgaan met dementie, via het spel ‘Weten, vergeten, en …begeleiden!’ van het Kennisplein Gehandicaptensector en ASVZ.
  • Slikken en verslikken over eet- en drinkproblemen, met de 'signaleringslijst verslikken’ van het Kennisplein Gehandicaptensector en Gemiva-SVG Groep.
  • Dagbesteding voor ouderen over specifiek aanbod van ’s Heeren Loo en Ipse de Bruggen.
  • Wegwijs in de Palliatieve zorg, met onder andere verwijzing naar de website van Agora, het landelijke ondersteuningspunt Palliatieve zorg.
  • Versterken van sociale netwerken, vanuit een project van het Raamwerk;
  • Voorlezen-plus®, een methodiek die door twee gedragskundigen van Het Raamwerk oorspronkelijk ontwikkeld is voor cliënten met ernstige meervoudige beperkingen maar die ook goed blijkt te werken voor mensen met verstandelijke beperkingen en/of dementie.

Tenslotte was er via een informatiemarkt en een netwerkborrel nog meer gelegenheid tot uitwisseling tussen alle deelnemers. Complimenten voor de organisatoren vanuit het ROSAZ die dit mogelijk maakten.

ROSAZ staat voor: Regionaal Overleg- en Samenwerkingsorgaan Aanbieders van Zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke handicap Zuid-Holland Noord

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten