Nieuws

Project 'Dementia Care Mapping' in de zorg voor mensen met verstandelijke beperking

24 januari 2014

Het Talmalectoraat van de NHL Hogeschool is samen met het UMCG/RUG, DCM Nederland en zes Noordelijke zorgorganisaties (Talant, De Zijlen, Van Boeijen, NOVO, Promens Care en De Trans) in september 2013 begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van Dementia Care Mapping in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en dementie. Het project duurt tot september 2017 en wordt door SIA RAAK gefinancierd. De VGN maakt deel uit van de klankbordgroep.

Ouderen met een verstandelijke beperking

Dementia Care Mapping (DCM) is een in de ouderenzorg evidence based succesvol toegepaste methode gericht op het verbeteren van het leefklimaat inclusief interactie met de omgeving van mensen met dementie. DCM bestaat uit een intensieve observatiemethode én een proces. Hierbij wordt door nauwkeurige observatie het welbevinden van mensen met dementie in kaart gebracht. Wat geobserveerd is, wordt besproken met degenen die beroepsmatig verantwoordelijk zijn voor de cliënten, waardoor de kwaliteit van zorg verbeterd.

DCM wordt in de ouderenzorg wereldwijd succesvol toegepast. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is deze aanpak nog onbekend. Daarom is nu een onderzoek gestart naar de toepasbaarheid in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Het onderzoek

Tijdens het eerste onderzoeksdeel wordt onderzocht of de manier waarop DCM wordt toegepast in de ouderenzorg ook bruikbaar is bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit deel van het onderzoek zal plaatsvinden in twee van de zes zorgorganisaties, namelijk bij De Trans en bij de Stichting Alliade. Twee professionals, een maatschappelijk werker van De Trans (Alie van der Vlugt) en een orthopedagoog van Alliade (Roelie Fopma) hebben inmiddels de DCM opleiding gevolgd waarin ze geleerd hebben te observeren, het 'mappen'. In maart 2014 zullen zij in de praktijk DCM gaan toepassen en wordt vastgesteld in welke mate DCM geschikt is voor ouderen met een verstandelijke beperkingen en dementie en welke aanpassingen er nodig zijn voor deze doelgroep.

Het tweede deel van het onderzoek, de effectmeting, start begin 2015 en zal gaan plaatsvinden in alle deelnemende zorgorganisaties. Een deel van de zorgorganisaties zal als controle groep dienen, DCM-VG wordt in de controlegroep na de onderzoeksmetingen gestart.

Nadere informatie

Hiervoor kan contact worden opgenomen met Elles Kooy, 058-25 12 166 of dcm@nhl.nl.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten