Nieuws

Van Rijn wil ‘menselijke maat’ terug in de zorg

02 januari 2013

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wil de menselijke maat in de zorg meer zichtbaar maken. Dit betekent ondermeer dat er binnen de samenleving grotere betrokkenheid moet komen bij kwetsbare ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, aldus Van Rijn in een interview met Radio1.

“Als iets mij drijft is het de menselijke maat in de zorg meer zichtbaar maken”, aldus Van Rijn tegenover Radio1. “Zorg gaat niet over de vraag waar een cliënt aan uren zorg recht op heeft, maar wat een cliënt nu echt nodig heeft. In veel gevallen is dat geen zorg, maar bijvoorbeeld aanpassing van de woning of een boodschappendienst. Er moet een maatschappelijke discussie komen over de vraag hoe we nu omgaan met kwetsbare ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.”

Betrokkenheid
Dit betekent volgens Van Rijn dat de burger af moet van het idee dat allemaal wel geregeld is zo lang er premie betaald wordt. “Het zou me een lief ding waard zijn als we de betrokkenheid bij kwetsbaren ook echt zouden voelen”, aldus Van Rijn.  

Atypisch
In het interview omschrijft Van Rijn zichzelf als een atypische politicus. Dit blijkt volgens Van Rijn ondermeer uit zijn zoeken naar inhoudelijk draagvlak bij de verschillende stakeholders in de zorg. “Ik ben begonnen met naar cliëntenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders te gaan om te onderzoeken of we een gemeenschappelijke visie op de toekomst hebben”, aldus Van Rijn. “Hoe kun je over de politiek heen bruggen bouwen om langdurige zorg houdbaar te maken? Dat betekent vooral luisteren naar de mensen in het veld die het moeten doen en niet vanuit ivoren toren opereren.”

Niet in beton
Van Rijn zegt open te staan voor suggesties van stakeholders. “Je moet moeilijke discussies durven voeren en taboes aan de orde stellen als dat nodig is, maar ook beleid durven bijstellen als de praktijk uitwijst dat een andere richting beter is. Het kabinet kiest in het regeerakkoord voor een gedurfde aanpak, maar die is niet in beton gegoten. Als we met elkaar een beter idee krijgen, ben ik bereid dat aan de orde te stellen.”

Protest
Ondanks zijn uitgestoken hand sluit Van Rijn protesten niet uit. “Zo’n grote operatie als het houdbaar maken van de langdurige zorg brengt onzekerheden met zich mee en dus zullen sommigen daar protesten tegen aantekenen, daar is niets mis mee, want het hoort er bij.”