Nieuws

Vanaf 1 januari 2014 toestemming NZa nodig voor fusies

07 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 geldt dat zorginstellingen die willen fuseren, een onderneming willen overnemen of een joint venture tot stand willen brengen, verplicht zijn om een melding bij de NZa te doen van de voorgenomen fusie.

Op zijn website schrijft de NZa dat deze toestemming geeft als:

  • Zorgaanbieders van te voren, samen met alle betrokkenen, goed nadenken over het nut en de risico's van een concentratie.
  • De verlening van cruciale zorg niet in gevaar komt door een concentratie.De NZa toetst zuiver procedureel.

De NZa zegt verder niet te zullen beoordelen of de concentratie nuttig is en niet inhoudelijk te zullen ingaan op de inbreng van cliënten of personeel.

Na de goedkeuring door de NZa, moeten de zorgaanbieders mogelijk hun voorgenomen concentratie ook nog melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).  Zie ook de website van de NZa.

Meldingsplicht NZa vs meldingsplicht ACM
Indien de NZa de concentratie verbiedt, kan deze geen doorgang vinden en wordt niet toegekomen aan de meldingsplicht bij de ACM. Of - na goedkeuring door de NZa - ook melding van de concentratie moet worden gemaakt bij de ACM, dient te worden beoordeeld aan de hand van de door de ACM gehanteerde omzetdrempels.

Geen overgangsrecht
Er is geen overgangsrecht voor reeds door de ACM goedkeurde maar in de praktijk nog niet uitgevoerde concentraties. Dit heeft tot gevolg dat deze concentraties alsnog door de NZa goedgekeurd dienen te worden.

Deze pagina is een onderdeel van: