Nieuws

Veegbesluit Wmo en Jeugdwet

21 april 2015

In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het 'niet veegbesluit-principe' een operationeel issue tussen zorgaanbieders en gemeenten. Het veegbesluit gaat over de geldigheid van meerdere beschikkingen per cliënt. Binnen de standaarden iJw en iWmo is het veegbesluit niet van toepassing. Dat betekent dat meer dan één beschikking tegelijkertijd geldig kan zijn voor één cliënt.

Nieuwe bedrijfsregels

Het 'niet veegbesluit-principe' was voor sommige partijen onduidelijk en er is verschillend mee omgegaan. Om dit op te lossen in het berichtenverkeer, zijn nieuwe operationele bedrijfsregels opgesteld. Het gaat om aanscherping en verduidelijking van de standaarden. Medio april 2015 wordt de invulinstructie aangepast.

Implementatieperiode
De nieuwe operationele regels zijn direct van toepassing en worden verwerkt in het informatiemodel Wmo en Jeugdwet. Voor partijen die nog niet conform de standaard werken, worden aanvullende afspraken gemaakt over de implementatieperiode. Momenteel doet Zorginstituut Nederland hiernaar onderzoek. Het resultaat wordt eind april 2015 gepubliceerd.

Aan beide kanten aangepast
Belangrijk is dat voor alle partijen duidelijk moet zijn wanneer gemeenten en aanbieders ervan uit kunnen gaan dat de software aan beide kanten is aangepast. In overleg met de zorgaanbieders (verenigd in project iZA), VNG en KING kijkt Zorginstituut Nederland naar een maatregelenpakket voor de periode dat de software nog niet aan de specificaties voldoet – denk hierbij aan workarounds en rechtmatigheid.

De operationele regels zijn te vinden via:
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Bedrijfsregels-Veegbesluit-Wmo-en-Jeugdwet.html

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga