Nieuws

Veel animo voor regeling aanpakken agressie

04 februari 2016

Opnieuw hebben sinds 14 januari jl. honderden organisaties uit de (jeugd)zorg en de welzijnssector een aanvraag ingediend voor de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Met de regeling ontvangen zorginstellingen een financiële bijdrage van maximaal 10.000,- euro om met externe ondersteuning de aanpak van agressie tegen medewerkers een impuls te geven.

Het ministerie van VWS heeft voor 2016 drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ (VWiZ). Het overgrote deel van dat bedrag gaat via de Ondersteuningsregeling rechtstreeks naar (jeugd)zorg- en welzijnsorganisaties. De aanvragen van 230 organisaties uit zeven verschillende zorgbranches worden dit jaar gehonoreerd. Dat brengt het totaal op duizend toegekende aanvragen van de Ondersteuningsregeling sinds 2012.

Waardevolle impuls

Marja van Dijk, namens FCB lid van de stuurgroep VWiZ als vertegenwoordiger van de branches jeugdzorg en welzijn, is duidelijk over hoe waardevol het actieplan en deze extra impuls zijn: “De Ondersteuningsregeling is dit jaar nog meer dan eerdere jaren gericht op de implementatie van beleid in de praktijk. Om een werkbare en effectieve aanpak te ontwikkelen heb je de mensen uit de praktijk nodig. Pas als het onderdeel wordt van de dagelijkse werkzaamheden kan de aanpak van agressie slagen.”

Leren van elkaar

Dit jaar komt de teller van het aantal verstrekte financiële bijdragen uit de Ondersteuningsregeling op duizend. De regeling kan bijvoorbeeld worden ingezet voor onderzoek en analyse van onderliggende oorzaken van agressie in de organisatie, het ontwikkelen van team- of afdelingsgerichte ondersteunende materialen of bijeenkomsten voor medewerkers. Om zorginstellingen te inspireren zijn ruim zeventig van deze praktijkverhalen verzameld op www.duidelijkoveragressie.nl, de webportal van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’.

“Er valt veel van andere organisaties en andere branches te leren. Zeker als het gaat om praktische aanpakken en methoden die echt werken”, aldus Marja van Dijk. “Ook al is de context anders, als het gaat om de aanpak van agressie zijn er vrijwel altijd parallellen te trekken. Maak dus gebruik van de kennis en ervaringen van anderen, samen weet je meer dan alleen.”

Veilig Werken in de Zorg

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door sociale partners in de zorg en jeugdzorg: ActiZ, BTN, CNV Zorg en Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: