Nieuws

Veilig communiceren is zorgen voor elkaar

10 oktober 2023

Het lukt nog lang niet altijd om veilig te communiceren. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals niet weten hoe, tijdsdruk of niet meewerkende techniek. Omdat veel zorginstellingen hiermee worstelen, ontwikkelde het programma Informatieveilig gedrag in de zorg een toolkit.

Informatieveilig gedrag

De toolkit is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen. Zij bundelden hun ervaringen, kennis en expertise. De toolkit bestaat uit de middelen;

  • implementatieroutekaart,
  • voorbeeld werkwijze veilig communiceren,
  • presentatietemplate en animatievideo.

De toolkit helpt om veilig communiceren efficiënt in te richten én te borgen. Met als belangrijkste boodschap: veilig communiceren is zorgen voor elkaar.

Met elkaar op zoek naar een werkbare oplossing

Aan de werkgroep hebben veertien ervaringsdeskundigen deelgenomen: een patiënt, projectleider, functionaris gegevensbescherming, CISO, DPO, privacy officer en kwaliteitsadviseur. Zij zijn werkzaam binnen verschillende zorgsectoren. De werkwijze is gebaseerd op de werkgroep methodiek van de Vliegwielcoalitie.

De toolkit helpt organisaties om de juiste interventies te kiezen. Net als in de wegwijzer "Aan de slag met informatieveilig gedrag" starten we met een analyse van de oorzaken van niet veilig communiceren. Om vervolgens tips te geven over hoe je slim de juiste acties in gang kan zetten. Zodat we de informatieveiligheid met zo min mogelijk inspanningen vergroten.

Je kunt de toolkit downloaden op de website van informatieveilig gedrag in de zorg. Hier vind je ook de implementatieroute en toelichting.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: