Nieuws

Verandercommunicatie als drijvende kracht voor de toekomst van gehandicaptenzorg

08 juni 2023

‘Als medewerkers niet achter je plannen staan, dan besta je als organisatie op een gegeven moment niet meer.’ Dat zei Bea Aarnoutse, expert op het gebied van verandercommunicatie, tijdens een netwerkbijeenkomst die was georganiseerd door de VGN. Op deze bijeenkomst in Utrecht kwamen maar liefst 120 communicatie- en HR-professionals uit de gehandicaptenzorg samen om elkaar te inspireren en kennis en ervaringen uit te wisselen over het belang van verandercommunicatie.

Idman praat in een microfoon en kijkt naar Marjoleyn die naast haar staat. Het publiek (gezien van achterkant) kijkt toe
Dagvoorzitters Marjoleyn Vreugdenhil (manager communicatie VGN) en Idman Nur (ervaringsdeskundige bij de LFB) in gesprek met de zaal.

Meer alignment als medewerkers hun bijdrage kunnen leveren

Gastspreker Bea Aarnoutse, docent aan de Nyenrode Business Universiteit en auteur van de boeken Happy Change en Alignment 2.0, legt haar krachtige uitspraak uit: 'De succesvolste organisaties zijn de organisaties waar de juiste mensen zich kunnen ontwikkelen om de juiste dingen te doen. Dit zijn de medewerkers die weten wat hun eigen bijdrage is aan de organisatiestrategie, en die deze bijdrage ook willen en kunnen leveren. Dat weten, willen en kunnen leidt tot meer betrokkenheid en alignment (op één lijn brengen), en daarmee tot behoud van talent binnen je organisatie.'

Veel veranderingen in de sector, grote belangstelling voor verandercommunicatie

De gehandicaptenzorg staat voor talrijke uitdagingen en veranderingen. Of het nu gaat om de krappe arbeidsmarkt, technologische innovaties of bezuinigingen. Verandering is noodzakelijk om de gehandicaptenzorg toekomstbestendig te houden. Het móet de komende jaren anders. Maar hóe doe je dat met elkaar? Vragen die tijdens de bijeenkomst centraal stonden, waren:  Hoe doorleef je met elkaar een (heldere) visie? Hoe equipeer je medewerkers en leidinggevenden hierin? En hoe draag je daar vanuit Communicatie en HR proactief aan bij?

Samen deel uit maken van Visie2030

Een andere belangrijke verandering die plaatsvindt, is de geleidelijke implementatie van de  Visie 2030 in de gehandicaptenzorg.  Hierbij wordt er gekeken naar het individu als onderdeel van zijn/haar gemeenschap, in plaats van naar indicaties en beperkingen. Om deze veranderingen effectief te begeleiden en te laten slagen, is communicatie van essentieel belang. Daarom organiseerde de VGN op 5 juni deze bijeenkomst speciaal voor communicatie- en HR-professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg. De belangstelling was groot en de bezoekers kwamen uit het hele land naar Utrecht, zelfs vanuit Groningen en Maastricht.

Samenleving moet inclusiever

Dagvoorzitters Marjoleyn Vreugdenhil (hoofd communicatie VGN) en Idman Nur (ervaringsdeskundige LFB) introduceerden allereerst VGN-directeur Theo van Uum, die het belang van verandercommunicatie benadrukt: 'Vandaag las ik het nieuws over de reddeloze treinreizigers die door een storing gestrand waren Amsterdam. Een onverwachte tegenslag, waardoor zij na moesten denken over welke vervoerder hen wel mee kon nemen naar hun bestemming, wat dat mag kosten en hoe lang dat gaat duren. Iets wat nu de krant haalt, maar eigenlijk dagelijkse kost is voor veel reizigers met een beperking. Hoe krijgen we de samenleving hier bewuster hiervan? En inclusiever? Daar is goede verandercommunicatie voor nodig.'

Blije medewerkers zorgen voor duurzame verandering

De deelnemers hadden veel vragen over hoe ze hun medewerkers binnen hun organisaties effectief kunnen bereiken, informeren en betrekken bij veranderingen. Bea Aarnoutse benadrukte het belang van goed luisteren naar de medewerkers, degenen die de boodschap ontvangen. 'We blijven vaak van alles zenden: maar denk nou eens andersom. Wat heeft die medewerker nodig om bij te dragen aan die doelen? Iedereen wil er toe doen en bijdragen, faciliteer dat. Organisaties van de toekomst zetten hun medewerkers op één. Veranderingen, groot en klein, worden pas een succes als medewerkers happy zijn.'

Weten, willen, kunnen: de sleutel tot succesvolle verandering

Ook sprak Bea Aarnoutse over de belangrijkste drieslag in communicatie en HR: zorgen dat iedereen weet, wil en kan veranderen. Daar is niet alleen goede communicatie voor nodig, maar ook visie en leiderschap. Veel organisaties delen hun strategie eenmalig, daarna gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Hier valt veel winst te behalen, legt Aarnoutse uit: 'Als de visie intern wordt gedeeld, heeft een verandering 3,7 keer meer kans op succes. De rol van leidinggevenden is cruciaal. Het werkgeluk van medewerkers wordt voor zeventig procent bepaald door hun leidinggevenden.'

Kijk alvast dóór de bocht heen!

Ze gaf ook de waardevolle tip om 'verder vooruit te kijken': 'Bij rijlessen krijg je altijd het advies om op een bochtige weg met bomen verder vooruit te kijken. Richt je niet alleen op de bomen recht voor je of naast je, maar kijk vooruit, zodat je je koers kunt houden. Dit geldt ook in verandercommunicatie. Laat je niet afleiden en blijf vooruitkijken.' Ze benadrukte ook dat het belangrijk is om je te concentreren op enkele belangrijke aspecten van communicatie als je impact wilt creëren, in plaats van te veel tegelijk te willen doen. Het draait allemaal om de aandacht die je besteedt aan communicatie. Velen van de aanwezigen herkenden het beeld dat ze vaak worden geregeerd door de hectiek van alledag. 

Veel herkenning over uitdagingen

Tijdens de dag deelden de aanwezigen talloze tips en waardevolle ervaringen met elkaar. Het is duidelijk dat veel organisaties in verschillende delen van het land, of het nu de Randstad, Groningen of Maastricht is, tegen dezelfde vraagstukken aanlopen. De herkenning was groot en de uitwisseling van inzichten met vakgenoten werden als zeer waardevol ervaren. Daarom is de VGN van plan om volgend jaar een vergelijkbare netwerkbijeenkomst te organiseren.

Een zaal vol mensen houdt rode of groene briefjes omhoog terwijl een vrouw vooraan in de zaal tegen hen spreekt
Bea Aarnoutse tijdens haar presentatie over verandercommunicatie
Theo van Uum, directeur VGN, in gesprek met deelnemers
Theo van Uum, directeur VGN, in gesprek met deelnemers
Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen