Nieuws

Veranderingen in toezicht langdurige zorg door IGZ vanaf 1 januari 2015

27 februari 2015

Het van kracht worden van de Wlz, Wmo en Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015 heeft gevolgen voor het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). IGZ houdt toezicht op de zorg die wordt geboden op grond van de Wlz en de Zorgverzekeringswet, maar niet op de ondersteuning die op grond van de Wmo  wordt geboden: daarvoor zijn gemeenten verantwoordelijk.

Logo Inspectie voor de Gezondheidszorg

IGZ is samen met de inspecties Jeugdzorg, en Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarnaast werken deze drie inspecties onder de noemer van het Samenwerkend Toezicht Jeugd  samen met de inspecties Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het toezicht op de kwaliteit van het stelsel.

Op de websites van de verschillende inspecties wordt duidelijk gemaakt wat de precieze gevolgen zijn voor het toezicht door IGZ:

Samenwerkend Toezicht Jeugd

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: