Nieuws

Verbetersignalement Zinnige Zorg Mensen met een licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem verschenen

04 februari 2022

Het Zorginstituut heeft dit signalement begin februari aan de minister van VWS aangeboden. Doel is om gezondheidsproblemen van mensen met een LVB beter te duiden, begeleiden en behandelen. Er wordt ingezet op verbetering van 1) herkenning en screening, 2) communicatie met en bejegening van mensen met een LVB, en 3) samenwerking van bij de zorg voor mensen met een LVB betrokken professionals. Alle veldpartijen, waaronder de VGN, hebben hieraan meegewerkt.

meerzorg

Achtergrond 
 

In opdracht van het ministerie van VWS voert het Zorginstituut Zinnige zorgtrajecten uit, met als doel om rond knelpunten in het basispakket samen met de betrokken veldpartijen verbeterafspraken te maken. De Zinnige Gehandicaptenzorgtrajecten, waarover nu verbetersignalementen zijn uitgebracht (zie bijgevoegde pdf's) richten zich op:

  • mensen met Verstandelijke Beperkingen en Probleemgedrag
  • mensen met een licht verstandelijke beperking en gezondheidsproblemen 

  

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: