Nieuws

Nieuwe handreikingen omgaan met probleemgedrag

30 maart 2023

Over mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag zijn nu twee breed toegankelijke publicaties beschikbaar. Voor familie is er een handreiking en voor volwassenen met een verstandelijke beperking een folder met werkkaart.

Voorbeelden van probleemgedrag

Inhoud handreiking

De handreiking gaat uit van de richtlijn probleemgedrag en biedt verwanten meer duidelijkheid over hoe zij aanvullend kunnen zijn bij beeldvorming en diagnostiek voor hun naaste (met een verstandelijke beperking en probleemgedrag). Dit bevordert een multidisciplinaire en dus brede kijk op de problematiek. Het doel is om de kwaliteit van leven bij volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren.

De handreiking beschrijft onder andere de volgende processen:

  • het gedrag in beeld brengen
  • verdere diagnose en beeldvorming
  • behandelen en begeleiden

Achtergrond 

De handreiking en de folder zijn door Buro Opaal en KansPlus gemaakt als actie uit het Verbetersignalement dat door het Zorginstituut is uitgebracht in het kader van het Zinnige Zorgtraject ‘mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’. Voor dit traject is de Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag als uitgangspunt genomen.  

Bestellen 

De handreiking, de werkkaart en de flyer zijn tegen verzendkosten te bestellen in de webwinkel van KansPlus. Ook zijn ze te downloaden op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten