Nieuws

Verkennende bezoeken Inspectie e-health

11 september 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (de inspectie) brengt in het najaar enkele verkennende bezoeken aan grote zorginstellingen, waaronder instellingen in de gehandicaptenzorg, gericht op de werkwijze van de instelling bij de toepassing van e-health.

E-health
Onder e-health verstaat de inspectie de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT), in het bijzonder internettechnolgie, om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Concrete voorbeelden hiervan zijn elektronische cliëntendossiers, elektronische gegevensuitwisseling, patiëntenportalen, medische apps en monitoring van chronisch patiënten op afstand.

Aanleiding
Vooral grote zorginstellingen worden steeds afhankelijker van e-health. Doordat zorg in toenemende mate in een netwerk van zorgaanbieders wordt geleverd, wordt ook onderlinge communicatie tussen zorgverleners steeds belangrijker. De inspectie is positief over de mogelijkheden die e-health kan bieden om zorg te ondersteunen en te verbeteren, tegelijkertijd vindt zij het belangrijk dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komen.

Verkennende bezoeken
Vanaf 2018 gaat de inspectie structureel aandacht besteden aan het thema e-health bij zorginstellingen. In het najaar van 2017 zal de inspectie een tiental verkennende bezoeken uitvoeren. De bezoeken zijn niet gericht op toetsing en handhaving, tenzij zeer risicovolle situaties worden aangetroffen die direct maatregelen behoeven. De bezoeken worden kort van te voren aangekondigd. Tijdens het bezoek wil de inspectie spreken met vertegenwoordigers van de raad van bestuur en met verantwoordelijken op het gebied van e-health. De bevindingen van deze bezoeken gebruikt de inspectie om haar toezicht op e-health verder in te richten en een toetsingskader te maken.

https://www.igz.nl/onderwerpen/medische-technologie/actuele-onderwerpen/ehealth/

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: