Nieuws

Vernieuwde Handreiking juridisch kader zorgverkoop Wlz aan zorgkantoren

30 mei 2023

De VGN heeft de handreiking Juridisch kader Zorgverkoop Wlz aan zorgkantoren laten updaten. In deze handreiking wordt aan de hand van 50 vragen antwoord gegeven op verschillende juridische aspecten van zorgverkoop.

Handreiking juridisch kader

Vernieuwde handreiking

Zorgadvocaten van advocatenkantoor AKD hebben deze handleiding geactualiseerd op basis van recente jurisprudentie en nieuwe inzichten. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de uitspraak van het kortgeding dat de VGN in 2020 met 40 leden tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren heeft aangespannen.

In de handreiking wordt een algemene toelichting op toepasselijke en relevante wet- en regelgeving gegeven en wordt ingegaan op de juridische aspecten van de inkoopprocedures en -voorwaarden, de (model)overeenkomst, continuïteit van zorg, samenwerking en vragen en geschillen.

Webinar

Op 8 juni geeft Joris Rijken, advocaat bij AKD een toelichting op de handreiking in een webinar. Bianca Roos van de VGN gaat in dit webinar in op het beleid van de verschillende zorgkantoren voor 2024 en verder.

Meer informatie en opgeven voor dit webinar kan hier.