Nieuws

Vernieuwde handreiking mondzorg

11 september 2017

De handreiking mondzorg die sinds 1 juli 2017 geldt, is op 2 punten gewijzigd.

Dit betreft de volgende 2 zaken:  
Mondzorgprofessionals in loondienst bij een Wlz-zorginstelling
Er zijn mondzorgprofessionals (MZP) die in loondienst zijn bij een ZorgInstelling en daardoor geen praktijk-/instellings AGB-code hebben. Aanvragen voor behandelingen mondzorg die vooraf een machtiging vereisen, worden  in deze situatie door de Zorginstelling ingediend via het Machtigingenportaal van VECOZO. Echter, op dit moment is dit voor Zorginstellingen met AGB-codes van de Wlz nog niet mogelijk; zij hebben geen toegang tot het Machtigingenportaal. Mogelijkheden om dit op te lossen worden nader onderzocht. Totdat de definitieve oplossing bekend is kan de MZP een tijdelijke (landelijke) procedure hanteren. Neem voor meer informatie hierover contact op met het zorgkantoor waarmee u  het meeste contact heeft.
Stap 4.

Mondzorgprofessional (MZP) registreert de behandeling
De MZP behandelt de cliënt en registreert de handelingen in zijn eigen administratie. Voor, tijdens en na de behandeling is er afstemming met de zorginstelling van de cliënt. De zorginstelling (ZI) houdt zo zicht op de geleverde zorg. Hiertoe hoeft de ZI geen eigen registratie bij te houden over hoeveel tijd de MZP met de klant bezig is geweest. In het cliëntdossier wordt binnen de reguliere dagelijkse verslaglegging gerapporteerd dat er sprake is van een mondzorgzorgvraag en de hierop eventueel volgende geleverde behandeling door een MZP. (op verzoek van VWS is deze laatste zin toegevoegd) 

Deze pagina is een onderdeel van: