Nieuws

Verslag regiobijeenkomsten 'De waarde van reflectie'

07 januari 2020

Op donderdag 21 en 28 november 2019 heeft de VGN twee regiobijeenkomsten georganiseerd met als thema 'De waarde van reflectie'. Zorgadviseurs Marie-Josée Smits en Désirée Bierlaagh hebben deze bijeenkomsten begeleid en schreven hierover een verslag met het doel om de sector te inspireren rondom het thema reflectie. Het verslag geeft praktische ‘kleur’ en inhoud aan wat de rode draad van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is: reflecteren en leren. Dat verslag is nu openbaar!

symposium, gesprek, congres, meningen

Regiobijeenkomsten

In totaal spraken 105 deelnemers vanuit verschillende perspectieven met elkaar over de wijze waarop er nu wordt omgegaan met leren, reflecteren en verbeteren in hun organisaties. We hopen dat het organisaties helpt om dit onderwerp te concretiseren en om te zetten in acties die passen bij vraagstukken die spelen in de praktijk en oplossingen die daar reeds gevonden zijn. 

Veel leesplezier!

Presentatie Spiegelbeeld 28 januari

Naast de regiobijeenkomsten afgelopen najaar, is er op meerdere plekken stilgestaan bij de successen en dilemma's van het werken met het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Zo zijn er Invitational Conferences gehouden waarbij deelnemers vanuit verschillende perspectieven zijn uitgenodigd om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De uitkomsten van deze gesprekken worden met de sector gedeeld tijdens de presentatie van dit rapport  (Spiegelbeeld) op dinsdag 28 januari. En we praten dan graag met u over de doorontwikkeling van het kwaliteitskader.

Heeft u zich al aangemeld?  

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: