Nieuws

Vervolg op ‘overgangsregeling zorginfrastructuur’

12 juni 2018

Het ministerie van VWS werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling die in de plaats gaat komen van de voormalige ‘beleidsregel zorginfrastructuur’. Het voornemen van VWS is dat er een brede innovatieregeling komt, in twee delen, waaronder een ‘stimuleringsregeling netwerkzorg thuis’.

In april heeft VWS enkele bijeenkomsten met veldpartijen georganiseerd om in een vroegtijdig stadium een dergelijke regeling voor te bereiden (wat moet het doel zijn, wie moeten er gebruik van kunnen maken, hoe kan het de zorg aan huis stimuleren, wat moeten randvoorwaarden zijn e.d.). De VGN heeft met enkele vertegenwoordigers van lidinstellingen deelgenomen aan deze bijeenkomsten. De uitkomsten waren met name bedoeld voor VWS zelf, opdat er een zo adequaat mogelijke subsidieregeling tot stand gaat komen. De regeling zelf is er dus nog niet. Er is wel een samenvatting van wat de bijeenkomsten (dialoogsessies) hebben opgeleverd. Voor geïnteresseerden voegen we deze samenvatting als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: