Nieuws

Verzuim gehandicaptenzorg in tweede kwartaal gestegen

19 augustus 2015

Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal 2015 is met 0,52% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Dit blijkt uit de verzuimmonitor tweede kwartaal 2015 van Vernet. Het voortschrijdend jaargemiddelde is  met 0,61% gestegen van 4,8% tot 5,4%. Vanwege mogelijke seizoensinvloeden is het nu nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden, maar het is wel een aandachtspunt.

Uit de verzuimmonitor blijkt dat medewerkers zich niet veel vaker ziek melden. De stijging van het verzuim wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de duur van het verzuim. Vooral in de leeftijdscategorieën van 35  t/m 45 jaar en ouder dan 55 jaar is de gemiddelde duur van het verzuim fors gestegen met respectievelijk 0,97% en 0,95%. Deze negatieve trend is ook zichtbaar in de stijging van de verzuimkosten.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk
De lange verzuimduur en de relatief hoge verzuimkosten van de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder vormen een toenemend risico. Dit wordt versterkt door de stijging van de gemiddelde leeftijd van werknemers in onze branche. Voor een deel is dit onvermijdbaar. Het is belangrijk dat instellingen snel en voldoende investeren in duurzame inzetbaarheid en snelle re-integratie om de verzuimduur van medewerkers boven de 45 jaar te beheersen. Hiervoor kan meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de  PBL-uren hiervoor bieden.

De verzuimcijfers voor de Gehandicaptenzorg worden verzameld met het Vernet Verzuimnetwerk, dankzij de bij Vernet aangesloten zorgorganisaties. Zij ontvangen per kwartaal informatie over het verzuim in hun organisatie, gespiegeld aan branchecijfers.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn