Nieuws

Ziekteverzuim stijgt steeds sneller

29 augustus 2018

De stijging van het verzuim in de laatste helft van 2017 zet zich door in de eerste helft van 2018. Het voortschrijdende jaargemiddelde is daardoor fors gestegen tot 6,13%. Een jaar geleden was dit verzuimpercentage nog 5,64%. Het verzuim in het 2e kwartaal 2018 was in de gehandicaptenzorg 5,82%. Deze stijging van het ziekteverzuim zien we terug in alle leeftijdsklassen.

ziekteverzuim

Met 8,20% is het ziekteverzuim het hoogst in de leeftijdsklasse van 56 jaar en ouder. De sterkste stijging van het verzuim is echter zichtbaar in de leeftijdsklasse van 25 jaar en jonger (17,6%). Maar ook de leeftijdsklasse 36 t/m 45 jaar laat een opmerkelijke stijging van ziekteverzuim zien. Opvallend is ook dat in de salarisklasse onder de € 3.000,- de verzuimstijging het grootst is.

Mogelijk is dit een gevolg van de stijgende werkdruk die veel medewerkers ervaren. Dit is een gevolg van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Maar dit vraagt ook om gericht beleid waarin wordt geïnvesteerd in werkplezier, veiligheid én duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Tijdens de HR-netwerkmidag van de VGN vertelt Philadelphia hoe zij hun verzuim laag houden door te investeren in geluk en werkplezier.

De verzuimcijfers voor de gehandicaptenzorg worden verzameld met het Vernet Verzuimnetwerk, dankzij de bij Vernet aangesloten zorgorganisaties. Zij ontvangen per kwartaal informatie over het verzuim in hun organisatie, gespiegeld aan branchecijfers.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: