Nieuws

Ziekteverzuim in 2015 gestegen naar 5,5%

22 maart 2016

Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is in 2015 met bijna een half procent gestegen tot 5,5%. In 2014 bedroeg het ziekteverzuim nog 5,02%. Daarmee is het verzuim in jaren niet zo hoog geweest.

Hoewel het verzuim daalt in de leeftijdsklasse jonger dan 26 jaar, stijgt het in alle andere groepen. De grootste stijging valt waar te nemen in de groep ouder dan 55 jaar: 13,5% stijging t.o.v. 2014. Juist omdat deze leeftijdsgroep in verhouding toeneemt, is dit een zorgelijke ontwikkeling. 

Daarnaast is het gemiddelde verzuim duur in 2015 gestegen naar 22,8 dagen. Dit was niet eerder zo hoog en ook dit is een ontwikkeling om in de gaten te houden.

De verzuimcijfers voor de Gehandicaptenzorg worden verzameld met het Vernet Verzuimnetwerk, dankzij de bij Vernet aangesloten zorgorganisaties. Zij ontvangen per kwartaal informatie over het verzuim in hun organisatie, gespiegeld aan branchecijfers.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: