Nieuws

Verzuim oudere medewerkers bijna twee keer zo hoog

08 april 2015

Het ziekteverzuim is in 2014 met 0,04% gedaald tot 5,02%. Dit blijkt uit de Jaarmonitor 2014 van Vernet. De gestage daling van het ziekteverzuim van de opgelopen 5 jaar lijkt daarmee langzaam tot stilstand te komen. Tegelijkertijd is het langdurige verzuim van medewerkers ouder dan 45 jaar is gestegen. Zij melden zich minder vaak ziek, maar de duur van het verzuim is langer. Zo is het verzuim in het tweede ziektejaar van medewerkers van 55 jaar en ouder 0,55% hoger dan gemiddeld. Het langdurige verzuim telt zwaar door in het verzuimpercentage. Daardoor is het verzuim van de medewerkers boven de 55 jaar met 6.47% twee keer zo hoog als van jongeren onder de 26 jaar

Meldingsfrequentie gedaald
Wel hebben medewerkers zich in 2014 minder vaak ziek gemeld. De meldingsfrequentie is met 14% gedaald tot 0,94%. Vooral het kortdurend verzuim van 1 tot 14 dagen is afgenomen. Dit is positief. Hierdoor wordt de bedrijfsvoering minder verstoord.  Het langdurig verzuim van 92 dagen tot twee jaar is in 2014 echter met  0,18% gestegen.

Verzuimkosten stijgen
De verzuimkosten zijn in 2014 met € 20,- gestegen tot € 3.892,- per FTE in 2014. Hiermee is een eind gekomen aan de daling van de verzuimkosten van de afgelopen jaren. Deze stijging wordt veroorzaakt door oudere medewerkers.  Met € 5.161,- zijn de verzuimkosten van medewerkers boven de 55 jaar fors hoger dan gemiddeld. 

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk
De lange verzuimduur en de hoge verzuimkosten van de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder vormen een toenemend risico. Dit wordt versterkt door de ontgroening in onze branche.  Voor een deel is dit onvermijdbaar. Met het ouder worden neemt de kans op chronische klanten toe. Oudere medewerkers zijn in voor 2002 vaak blootgesteld aan fysieke overbelasting. Deze “slijtage” toont zich met de jaren. Het is essentieel dat instellingen snel en voldoende investeren in duurzame inzetbaarheid en snelle re-integratie om de verzuimduur van medewerkers boven de 45 jaar te beheersen.

De verzuimcijfers voor de Gehandicaptenzorg worden verzameld met het Vernet Verzuimnetwerk, dankzij de bij Vernet aangesloten zorgorganisaties. Zij ontvangen per kwartaal informatie over het verzuim in hun organisatie, gespiegeld aan branchecijfers.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn