Nieuws

Verzuim stijgt gestaag door

01 maart 2017

Het verzuimpercentage in de gehandicaptenzorg is gestegen van 5,50% in 2015 naar 5,66% in 2016. Daarmee is het ziekteverzuim terug op het niveau van 2010. Deze stijging van het verzuim is halverwege 2014 ingezet en gaat nog steeds door. Vergeleken met de totale zorgsector stijgt het verzuim in de gehandicaptenzorg het minst. Maar het blijft een zorgelijke ontwikkeling.

De stijging van het verzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurige verzuim. Deze percentages zijn sinds 2009 niet meer zo hoog geweest. Vooral het langdurige verzuim van medewerkers van 46 jaar en ouder is gestegen. Dit wordt deels veroorzaakt omdat het aantal medewerkers in deze leeftijdscategorieën relatief is toegenomen.

Ook de meldingsfrequentie is in 2016 gestegen tot 0,99%, met een gemiddelde verzuimduur van ruim 23 dagen. Opvallend is dat medewerkers tussen de 26 en 45 jaar iets vaker ziek melden dan gemiddeld.

Cijfers verzamelen

De cijfers over het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg worden verzameld door het Vernet Verzuimnetwerk, dankzij de bij Vernet aangesloten zorgorganisaties. Zij ontvangen per kwartaal informatie over het verzuim in hun organisatie, gespiegeld aan branchecijfers. Mocht u nog niet deelnemen aan dit netwerk, maar wel benieuwd zijn naar wat Vernet maakt voor de aangesloten organisatie, dan biedt Vernet u een gratis Viewer over 2017 aan.  

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: