Nieuws

VG Hackathon afgesloten met presentaties oplossingen meer tijd voor zorg

08 juni 2023

Op 8 oktober 2021 vond de VG Hackathon plaats in Nieuwegein. Een dag vol energie waar twaalf teams met medewerkers van bijna dertig zorgorganisaties aan de slag gingen met het thema ‘meer tijd voor zorg’. Drie teams wonnen een natraject met begeleiding van coach Jethro Geelen en expertsessies. In dit traject werkten zij verder aan hun idee voor tijdsbesparing voor zorgmedewerkers. Na een evaluatiemoment in december 2022 kregen de teams Ready-set-go en Hey-ECD een half jaar verlenging van het natraject. Op woensdag 17 mei presenteerden zij hun resultaten tijdens de eindbijeenkomst van de VG Hackathon.

Eindbijeenkomst VG Hackathon

Ready-set-go: een app voor flexmedewerkers

Team Ready-set-go won de eerste prijs op 8 oktober. Wat volgde was een traject met vallen en opstaan. Tara Verstappen van ’s Heeren Loo: “Het was een uitdagend proces, van het winnen van de Hackathon tot het toewerken naar een concrete oplossing. En tussendoor speelde het coronavirus ook een grote rol. Gelukkig doen we het als ’s Heeren Loo niet alleen. We werken samen met Ons Tweede Thuis en leveranciers voor de oplossingsrichting.”

“Onze oplossing moet ervoor zorgen dat flexmedewerkers informatie hebben over de locatie waar zij die dag werken. Dus, de juiste informatie over de cliënten, snel toegankelijk op het juiste moment en de juiste plek. Hiervoor hebben we verschillende sessies gedaan met onze klankbordgroep bestaande uit flexmedewerkers. De cliëntspecifieke informatie wordt vastgelegd in een app. Overigens is deze via meerdere bronnen te ontsluiten zoals het ECD of intranet. En het is beschikbaar voor meerdere ECD’s dus ook breder in te zetten in onze branche. Er staat nu het eerste prototype en het traject houdt niet op! Er is nog veel werk te doen zoals het vullen van de app, testen, onderzoeken waar we het in de praktijk als eerste kunnen inzetten en de stappen en lessen vastleggen in een factsheet. Onze droom is dat de eerste groep medewerkers begin 2024 met de app aan de slag kan.”

Hey-ECD: spraakgestuurd rapporteren

Ook het team van Hey-ECD behoorde tot de prijswinnaars. Hun idee: spraakgestuurd rapporteren om tijd te besparen. Han Buruma van Vanboeijen: “Ons idee ontstond al tijdens de Hackathondag in oktober 2021. Na het winnen hebben we een team geformeerd waarvan het grootste deel begeleider in de gehandicaptenzorg is. Dit team is een mooie samenwerking tussen Vanboeijen, De Zijlen, Koninklijke Visio en Cosis. We onderzochten wat er al beschikbaar is op spraakgestuurd rapporteren. We interviewden begeleiders over hun behoeften en we zochten een leverancier die een tool kan aanbieden die veilig is en waar de data in eigen beheer blijft. Van daaruit hebben we oefensessies georganiseerd.”

Hieruit werd geconcludeerd dat spraakgestuurd rapporteren:

  • Tijdswinst en werkplezier oplevert
  • Een duidelijke visie nodig heeft
  • De rapportage kwalitatief verbetert
  • Geïntegreerd moet worden met het ECD
  • Ook uitdagingen heeft zoals omgevingsgeluiden en privacyvraagstukken
  • Tijd vraagt van de organisatie zodat medewerkers het goed onder de knie krijgen

“We verwachten dat spraakgestuurd rapporteren uiteindelijk een forse tijdsbesparing oplevert. Daarom werken we nu van pilot naar eindproduct. We zijn in gesprek met de leverancier voor een snelle oplevering. Vervolgens voeren we een pilot uit met de geïntegreerde tool. Ook maken we nog laatste stappen naar slim spraakgestuurd rapporteren. En als dit allemaal lukt dan gaan we klein beginnen. Onze ambitie is om het uiteindelijk breed uit te kunnen rollen in de branche. We hebben de eerste coalitiepartners al gevonden!”

Visueel verslag eindbijeenkomst VG Hackathon
Visueel verslag eindbijeenkomst VG Hackathon door Angela van Kruisbergen

Einde van VG Hackathon maar niet van de oplossingen

VGN-directeur Theo van Uum sprak de wens uit dat de twee ideeën verder worden ontwikkeld en in de branche worden gedeeld. “Technologie en innovatie zijn belangrijke onderwerpen. Er zit veel passie op. En ze komen onder andere terug in de kanslijnen van de zorgkantoren, in programma’s van VWS en als onderdeel van de oplossing van de arbeidsmarktproblematiek. Het VG Hackathon traject stopt hier maar ik hoop van harte dat het geen einde is van de twee gepresenteerde oplossingen. De prototypes hebben veel potentie. Het zou daarom mooi zijn als er straks concrete producten liggen die breed binnen de gehandicaptenzorg worden gebruikt.”

Meer informatie

Wil je meer informatie over de app Ready-set-go neem dan contact op met Tara Verstappen, Zorginnovator bij 's Heeren Loo, via tara.verstappen@sheerenloo.nl. Voor meer informatie over Hey-ECD kun je contact opnemen met Han Buruma, Projectleider bij Vanboeijen, via han.buruma@vanboeijen.nl.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink