Nieuws

VGN aan Tweede Kamer: Samen zoeken naar oplossing extramuraliseren ZZP 3

05 oktober 2012

Het extramuraliseren van ZZP VG 3 baart de VGN nog steeds zorgen, ondanks dat het kabinet vorige week bekend maakte deze maatregel voorlopig uit te stellen. De VGN vindt dan ook dat we eerst naar oplossingsrichtingen moeten zoeken, voordat we gaan extramuraliseren. En dat in samenspraak met het ministerie en de betrokken zorgorganisaties. Daarvoor pleiten we in een brief aan de Tweede Kamer, waarin we ook vast wat mogelijke oplossingenrichtingen aangeven.

De Kamercommissie van VWS debatteert woensdag 10 oktober met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten over de beleidsbrief 'Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten' van vrijdag 28 september. In die brief geeft ze aan dat ze de lage zorgzwaartepakketten (VG 1 en 2) wil extramuraliseren vanaf 2013 en dat ze dat uitstelt voor het zorgzwaartepakket VG 3. Voor de zorgzwaartepakketten LVG 1 en 2 geldt afstel. Deze worden beoordeeld in de bredere overheveling van de hele jeugdzorg per 2015.

Nieuwe cliënten met een ZZP VG 1 en 2 hebben vanaf 2013 geen aanspraak meer op verblijf in een instelling. Cliënten met een ZZP VG 3 houden hun aanspraak op verblijf vooralsnog wel. Een opluchting voor de VGN, want we zien dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest. Maar in de extra tijd die ons gegeven is, moeten we alsnog onze bezwaren bij de staatssecretaris onder de aandacht brengen.

In een brief aan de Kamerleden van VWS vragen wij dit te doen. In een notitie, die we met de brief hebben meegestuurd, gaan we verder op die bezwaren in. We leggen de risico's voor de cliënt, instelling en samenleving uit bij het extramuraliseren van ZZP VG 3. Ook geven we in die notitie oplossingsrichtingen aan. Bijvoorbeeld een splitsing tussen een VG 3 met woonsetting en een VG 3 zonder woonsetting. Respectievelijk voor cliënten die zonder verblijf in een instelling in de knel komen en cliënten die met adequate begeleiding wel zelfstandig kunnen wonen.

Deze pagina is een onderdeel van: