Nieuws

VGN Academie groeit door met een vernieuwd bestuur

24 februari 2021

Ondanks de uitdagingen die de coronacrisis meebracht in 2020, heeft de VGN Academie zes nieuwe leertrajecten ontwikkeld, zijn interne trainers ondersteund met online trainingen en is het aantal deelnemende zorginstellingen en scholen gegroeid van 52 naar 66. Ook heeft de VGN Academie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen die we graag kort voorstellen. Lees meer over de nieuwe bestuursleden, over behaalde resultaten in de terugblik en de nieuwe plannen in de vooruitblik.

Vernieuwd bestuur VGN Academie 

Mieke Draijer volgde Martin Kirchner op als bestuursvoorzitter en Marieke Linnebank en Erica Fabrie traden aan als bestuursleden. 

Mieke Draijer is sinds 2011 werkzaam als directeur Medische Zaken bij Zorggroep Alliade en is van huis uit specialist ouderengeneeskunde en jurist. Eerder was zij voorzitter van Verenso en lid van het KNMG-bestuur. Met een groot hart voor opleiden is zij gastdocent gezondheidsrecht aan de huisartsopleiding in Groningen en commissaris bij de SBOH. Na een lange carrière in de ouderenzorg is Mieke in 2011 betrokken geraakt bij de verstandelijk gehandicaptenzorg (Talant).  

 Professionaliteit in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk thema, maar nog niet op alle vlakken even goed ingebed.

Mieke

Marieke Linnebank is Teamleider Leren & Ontwikkelen bij Sherpa, een zorginstelling voor 1500 mensen met een verstandelijke beperking. Eerder werkte ze bij Vilans. Marieke is orthopedagoog, heeft als hbo-docent sociaal pedagogisch hulpverleners opgeleid en een competentiegericht curriculum en leermaterialen ontwikkeld. Als senior adviseur werkte zij zo’n dertien jaar in de zakelijke dienstverlening en ontwikkelde zij blended leertrajecten op maat voor zowel profit als non-profitopdrachtgevers. 

Zorgprofessionals leren vooral op de werkplek. Een evenwichtige mix van online, performance support in combinatie met coaching on the job kan medewerkers vleugels geven. Daarom bouw ik graag mee aan innovatie van het aanbod van de VGN Academie.

Marieke

Erica Fabrie werkt als manager van de financiële en bedrijfsvoeringskolom bij Middin. Middin is een zorginstelling met 5500 cliënten (zowel gehandicaptenzorg als ouderenzorg) en bijna 3300 collega’s. Erica werkte na een zorgopleiding enige tijd in een ziekenhuis en daarna in gemeenteland als controller. In 2012 ontstond bij Middin een mooie combinatie van het werken bij een zorginstelling (het hart volgen) en het uitoefenen van het financiële vak.  

Ik geloof oprecht dat een leven lang leren bijdraagt aan de kwaliteit van werk, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid en vitaliteit. Steeds in ontwikkeling blijven en jezelf steeds weer uitdagen, de focus houden en flexibel meebewegen met wat nuttig en nodig is op dat moment.

Erica

Samen met zittende bestuursleden Aart Bertijn (VGN) en Yvonne Heijnen-Kaales (Cordaan) geeft dit vernieuwde bestuur richting aan de ambitieuze plannen van de VGN Academie. 

Erica Fabrie portretfoto in de buitenlucht
Erica Fabrie
Lachende Marieke Linnebank portretfoto in de buitenlucht
Marieke Linnebank
Potretfoto van een lachende Mieke Draijer voor een kleurige achtergrond
Mieke Draijer

Terugblik 

Ondanks dat 2020 anders verliep dan verwacht heeft de VGN Academie zes nieuwe leertrajecten ontwikkeld en interne trainers ondersteund met online trainingen over hoe online trainen werkt. Ook zijn een aantal online spoedcursussen samengesteld voor vrijwilligers en andere extra handen op de werkvloer. Hierdoor zag de VGN Academie een flinke toename in het gebruik van haar online leertrajecten. Ook het aantal deelnemende zorginstellingen groeide van 52 naar 64 en de eerste twee scholen sloten aan: het Hoornbeeck College en ROC Gilde Opleidingen. 

Vooruitblik 

Voor 2021 is een ambitieuze ontwikkelagenda vastgesteld. Voor onderstaande thema’s gaat de VGN Academie leertrajecten vol met e-learnings, podcasts, video’s, praktijkopdrachten en andere leermiddelen ontwikkelen: 

  • Ontwikkelingsgerichte dagbesteding 
  • Omgaan met onveilige situaties 
  • Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
  • Injecteren 
  • Medische alertheid voor agogisch opgeleiden 
  • Professioneel rapporteren 
  • Medicatieveiligheid 
  • Begeleiding dementerenden 

Ontwikkelen van goede leercontent is één ding. Het andere is het op een goede manier naar de werkvloer brengen en zorgen dat het ook echt wordt gebruikt door zorgprofessionals. Dat dit vaak een weerbarstig proces is, merken de HR- en opleidingsafdelingen dagelijks. Daarom biedt de VGN Academie een netwerkplatform om kennis en ervaring op dit gebied te delen en ondersteunt zij de interne trainers van de aangesloten zorginstellingen.  

Meer informatie 

Als je door wilt praten over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van de VGN Academie voor jouw organisatie dan kun je contact opnemen met Paul Westmeijer, academie@vgn.nl

Voor een idee van de inhoud en de toegepaste didactiek in de leertrajecten van de VGN Academie geven deze online presentaties een goed beeld. 

https://spark.adobe.com/page/AzM53jIIQvVBZ/ (Gehechtheidsproblematiek) 

https://spark.adobe.com/page/8XsnLnIbieiZK/ (Leefstijl en Slaap) 

https://spark.adobe.com/page/bhcbS2Mts2hzZ/ (Seksualiteit) 

Redactie VGN