Nieuws

VGN in actie tegen verhuurderheffing in zorg

05 oktober 2012

Vanaf 2013 wordt de verhuurdersheffing ingevoerd, een heffing die zich richt op verhuurders van huurwoningen met als doel om de huuropbrengsten in de gereguleerde sector af te romen. Hoewel de heffing bedoeld is voor woningcorporaties, worden ook zorginstellingen hierdoor getroffen. Iets waar de VGN niet gelukkig mee is. Daarom schreven wij een brief naar de Kamercommissie van Financiën die donderdag 11 oktober over dit onderwerp debatteert met staatssecretaris Weekers.

Het afromen van de huuropbrengsten is dus het doel van de maatregel. Maar AWBZ-instellingen maken in het kader van het scheiden van wonen en zorg bepaald geen winst.

Verhuurderheffing merkwaardig in kader scheiden van wonen zorg
De overheid legt op dit moment sterk de nadruk op het meer en meer zelfstandig wonen van cliënten die tot nu toe - op grond van hun beperkingen - aanspraak op verblijf in een instelling hadden. Dit blijkt wel uit het extramuraliseren van de zorgzwaartepakketten 1 en 2, waarbij nieuwe cliënten met zo'n pakket vanaf 2013 geen indicatie meer krijgen voor verblijf in een instelling. Deze cliënten hebben wel degelijk hun zorgbehoefte en kunnen op vrijwillige basis in zorginstellingen een woonruimte huren.

De VGN vindt het merkwaardig dat instellingen die het scheiden van wonen en zorg mogelijk maken straks te maken krijgen met een verhuurderheffing. Een heffing die neerkomt op € 360,- per huurwoning per jaar. Geld dat uit het instellingsbudget betaald wordt, wat ten koste gaat van het zorggeld. Of instellingen moeten de heffing in de huur verrekenen, wat neerkomt op ongeveer € 30,- per maand. Een behoorlijk bedrag, helemaal voor cliënten die veelal van een Wajonguitkering afhankelijk zijn.

VGN pleit voor uitzondering verhuurderheffing zorginstellingen
Wij verzoeken de Tweede Kamerleden van Financiën om een uitzondering te maken voor instellingen die woningen verhuren aan cliënten in het kader van scheiden wonen zorg.. Daartoe doen wij een voorstel om de wet te wijzigen. Meer hierover leest u in de brief die we donderdag 4 oktober naar de Kamercommissie stuurden (zie eerste bijlage).

In de bijlagen vindt u de volgende documenten:

  1. Brief aan Kamercommissie Financiën
  2. Wetsvoorstel verhuurderheffing
  3. Informatie over verhuurderheffing van ministerie van Financiën
  4. Vraag en antwoord op verhuurderheffing
  5. Memorie van toelichting van staatssecretaris Weekers op wetsvoorstel 
  6. Advies Raad van State op wetsvoorstel 
  7. Nader rapport, waarin staatssecretaris toelicht wat hij met advies Raad van State doet