Nieuws

VGN-bijeenkomst ‘Bent u klaar voor 2015’? met Middin geslaagd

14 januari 2014

Leerzaam, inspirerend en graag een vervolg. Dat waren enkele van de reacties na afloop van de derde en laatste ledenbijeenkomst ‘Bent u klaar voor 2015’ op maandag 13 januari. Zo’n 70 belangstellenden uit de gehandicaptenzorg werden gastvrij ontvangen bij Middin in Rijswijk. Bestuurder Gertrude van den Brink gaf op heldere wijze inzicht in het veranderingsproces dat Middin doormaakt  in reactie op de hervormingen in de langdurige zorg.

Met minder geld kwalitatief goede zorg en ondersteuning blijven leveren, dat is de opdracht waar veel zorgorganisaties de komende tijd voor staan, zo ook Middin.
Gertrude legde uit dat de koers die Middin vaart -  cliënten kiezen zelf hoe ze willen leven, midden in de samenleving en omringd door mensen die ze belangrijk vinden – onveranderd blijft. Wel moet Middin de zorg anders organiseren, wil de organisatie blijven bestaan.

Alhoewel nog niet bekend is wat de gemeenten gaan aanbesteden, moet je daar als zorginstelling wel al op anticiperen. Middin is bezig om scenario’s uit te werken. Er kwam een discussie op gang over welk tijdstip je met een scenario naar buiten moet treden.

Onderscheiden

Vanuit de kernwaarden passie, lef, hartelijkheid en vertrouwen wil Middin zich in haar expertise onderscheiden in het sociaal domein, de 24-uurs zorg en de specialistische zorg (NAH en ouderen met een beperking). Maar ook wordt er flink op de kosten bespaard: zo gaan er in 2014 acht locaties sluiten. En ook wordt de nodige flexibiliteit van de werknemers gevraagd. Belangrijk onderdeel in dit veranderingsproces is dat cliënten (en hun vertegenwoordigers) en medewerkers goed worden geïnformeerd.

Creativiteit

Gertrude van den Brink benadrukte dat de veranderingen diepgaand zijn, zowel in het aanbieden van zorg, als in het denken van medewerkers en cliënten, als ook in het leiding geven. We gaan het ‘samen ànders doen’ is een belangrijk uitgangspunt in de koers van Middin de komende jaren. Dit proces zorgt voor verschillende belevingen en emoties. Aan de ene kant is er een afbouw, het afscheid nemen van bijvoorbeeld locaties, en aan de andere kant wordt van medewerkers een enorme inzet en creativiteit gevraagd om mee te denken in de vraag wat er voor de omslag nodig is. En intussen gaat de zorg gewoon door.

Workshops

In de workshop Financiën/Vastgoed werd aan de hand van enkele sheets dieper ingegaan op het onderzoek dat PwC in september 2013 voor de VGN heeft afgerond. Eén van de besproken aspecten: de (on)mogelijkheden van nadeelcompensatie voor kleinere organisaties. Medewerkers van Middin gingen nader in op o.a. de randvoorwaarden die Middin stelt bij nieuwbouwprojecten (bijvoorbeeld de minimale schaalgrootte). Ook de gevolgen van de stapeling van kortingen kwamen aan de orde. Zeker op dit punt kreeg ook de VGN de dringende vraag naar een adequate lobby in Den Haag.

De workshop Personeelsbeleid verdiepte zich in de personele gevolgen van de stelselwijzigingen. Vanuit de veranderagenda van Middin hebben de deelnemers van gedachten gewisseld over het tijdstip en de wijze waarop medewerkers worden geïnformeerd over de komende organisatiewijzigingen. Daarbij werd geconcludeerd dat het belangrijk is dat de hoofdstrategie door het bestuur wordt toegelicht. Maar ook dat het management ondersteuning nodig heeft om de, toch lastige, boodschap te vertalen naar de afdeling of locatie. Het management heeft ook een belangrijke voorbeeldrol om de benodigde cultuurverandering op gang te brengen. Verder is kennis en informatie uitgewisseld over het opstellen van een sociaal plan, het werken met verschillende scenario’s en het vergroten van de flexibiliteit van het personeelsbestand.

De workshop Marketing ging over positioneren en profileren. Hoe krijg je je kernwaarden die zo mooi op papier staan in het DNA van de organisatie? Hoe onderscheid je je van andere zorgaanbieders die ook allemaal de cliënt in hun kracht willen zetten? Aan de hand van deze vragen werd dieper op de materie ingegaan. Ook kwam het belang aan de orde dat zorgaanbieders en medewerkers van gemeenten dezelfde taal gaan spreken.

De VGN kijkt terug op een serie geslaagde bijeenkomsten en overweegt om hier een gevolg aan te geven.

In de bijlage vindt u de presentatie van Martijn Koot (manager VGN) waarin toegelicht wordt waarom en hoe de politiek fors gaat ingrijpen in de AWBZ.

Meer informatie over de veranderingen van Middin? Kijk dan op www.middin.nl
Een verslag van de andere bijeenkomsten vindt u hier.

 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: