Nieuws

VGN blij met goedkeuring VN-verdrag Eerste Kamer

13 april 2016

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 april 2016 ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De VGN wil het verdrag serieus oppakken. Ze gaat in gesprek met cliëntenorganisaties en de Coalitie voor Inclusie. En ze wil lidorganisaties activeren om hun begeleidingspraktijk vorm te geven richting inclusie, en hen aanspreken op hun werkgeversrol, aldus bestuurslid Henk Kouwenhoven in het aprilnummer van Markant.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer memoreerden een aantal partijen dat het verdrag al tien jaar geleden is ondertekend en dat het nu zaak is om de implementatie voortvarend aan te pakken. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stelde dat voor succesvolle implementatie van concrete maatregelen wel draagvlak moet zijn: overhaaste implementatie werkt averechts. Hij verwacht dat gemeenten hun verantwoordelijkheid hierin zullen nemen, maar wil hun wel voldoende ruimte laten om hun eigen prioriteiten te kiezen.

AMvB

Staatssecretaris Van Rijn kondigde aan dat de door de Tweede Kamer afgedwongen Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de norm van algemene toegankelijkheid concreet wordt uitgewerkt in september wordt voorgelegd aan het parlement.

Volwaardig deelnemen

Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: