Nieuws

VGN brief over de Wegiz

18 september 2022

Op 14 september 2022 debatteert de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). In een brief aan de Tweede Kamer heeft de VGN aangegeven dat zij het wetsvoorstel ondersteunt en brengt daarbij enkele punten onder de aandacht die wat ons betreft van belang zijn om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg een succes te laten worden.

Gegevensuitwisseling zorg

De aandachtspunten in het kort:

  • Wij ondersteunen het wetsvoorstel. Mits goed ge├»mplementeerd kan deze wet ondersteunen bij het bereiken van onze visie op de gehandicaptenzorg;
  • Belangrijk dat het veld in de aan te wijzen gegevensuitwisselingen goed wordt betrokken;
  • Voortbouwend op InZicht is er een ondersteuningsprogramma nodig voor specifiek voor de gehandicaptenzorg relevante gegevensuitwisselingen;
  • Er moet een landelijke heldere integrale implementatiestrategie komen waarin naast de WegiZ ook andere randvoorwaarden worden benoemd.

De volledige brief vindt u als bijlage.

Aanvulling 15 september 2022:
Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel heeft de BBB een motie ingediend waarin zij het kabinet verzoekt om te onderzoeken of er als vervolg op InZicht een meerjarig programma kan komen dat is gericht op ondersteuning van de implementatie en op gegevensuitwisselingen in de gehandicaptenzorg, zoals het uitwisselen van gegevens tussen de arts verstandelijke gehandicapten met huisartsen en huisartsenposten.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: