Nieuws

VGN en Ieder(in) keren zich tegen dreigende bezuiniging

19 april 2016

In een gezamenlijke brief aan de vaste commissie VWS roepen de VGN en Ieder(in) Kamerleden op te voorkomen dat de door het kabinet aangekondigde korting voor de Wlz in 2017 doorgaat. De strekking van de brief deelde VGN-directeur Frank Bluiminck ook in een interview met Zorgvisie. 'De geplande bezuinigingen liggen ons heel zwaar op de maag. Dit betekent dat er 3.500 banen moeten worden geschrapt van mensen die in de gehandicaptenzorg werken. Als organisaties deze mensen niet meer kunnen inzetten, heeft dat direct gevolgen voor de cliënten.' 

'Groepen moeten worden samengevoegd, waardoor er minder persoonlijke begeleiding en aandacht zal zijn. Terwijl de zorg veel meer is dan cliënten bezig houden, vooral kinderen met een beperking kun je behandelen en dingen leren.'

In het regeerakkoord staat een bezuiniging van 500 miljoen euro gepland voor de langdurige zorg. Binnen dat bedrag valt zo’n 175 miljoen euro die gekort gaat worden op de gehandicaptenzorg. De gehandicaptensector kan volgens de VGN niet nog meer bezuinigingen aan. Bovendien passen de plannen voor een grote bezuiniging niet bij het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking waar de Eerste Kamer vorige week mee instemde, zo stelt Frank Bluiminck in het interview.

De brief van VGN en Ieder(in) vindt u in de bijlage. 

Frank Bluiminck
Frank Bluiminck Voormalig directeur VGN