Nieuws

VGN en VOBC reageren op interdepartementaal beleidsonderzoek

30 oktober 2019

Op 30 oktober is een algemeen overleg in de Kamer waar het interdepartementale beleidsonderzoek over jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op de agenda staat. In aanloop naar dit debat heeft de VGN samen met Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) een brief gestuurd om te pleiten voor extra investeringen om knelpunten voor jongeren op te lossen.

LVB

Eind september verschenen zowel het rapport van interdepartementale beleidsonderzoek over jongeren met (risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt (IBO JmAA), als het rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek over mensen met een licht verstandelijke beperking (IBO LVB). Gezien de inhoudelijke samenhang van beide rapporten zijn ze tegelijkertijd door het kabinet aan de Kamer aangeboden. 

De VGN is blij met de aandacht voor de knelpunten die deze kwetsbare groepen - die elkaar overlappen - ervaren. De benoemde knelpunten in beide rapporten zijn herkenbaar en op hoofdlijnen delen we de oplossingsrichtingen die worden voorgesteld. In de kabinetsreactie op beide rapporten worden veel lopende initiatieven en pilots benoemd die erop gericht zijn om knelpunten op te lossen. We missen in de kabinetsreactie voorstellen voor extra investeringen om knelpunten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een LVB op te lossen. 

De VNG heeft samen met Divosa, Ingrado, Mbo-Raad, SBB, Jeugdzorg Nederland, GGZ, Nederland, VGN en VOBC een  brief gestuurd naar minister van Engelshoven en in afschrift naar de Kamer als reactie op de IBO JmAA. In aanvulling op deze brief hebben VOBC en VGN een brief naar de Kamer gestuurd als reactie op zowel de IBO JmAA, als de IBO LVB. Beide brieven zijn te vinden als links onder dit artikel.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: