Nieuws

VGN-factsheet 'Leveringsvormen Wlz'

De Wet langdurige zorg (Wlz) kent vier gelijkwaardige leveringsvormen: verblijf, volledig pakket thuis, modulair pakket thuis en persoonsgebonden budget. De VGN heeft een factsheet gemaakt waarin de verschillende leveringsvormen zijn uitgewerkt.

U vindt de factsheet in de bijlage.