Nieuws

VGN-factsheet 'Verzekerd pakket Wlz'

11 november 2015

Cliënten kunnen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) kiezen op welke manier de zorg wordt geleverd. De inhoud van het verzekerd pakket varieert per leveringsvorm. De VGN heeft een factsheet gemaakt waarin het verzekerd pakket per leveringsvorm is uitgewerkt.

U vindt de factsheet in de bijlage.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude