Nieuws

VGN-factsheet 'Verzekerd pakket Wlz'

Cliënten kunnen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) kiezen op welke manier de zorg wordt geleverd. De inhoud van het verzekerd pakket varieert per leveringsvorm. De VGN heeft een factsheet gemaakt waarin het verzekerd pakket per leveringsvorm is uitgewerkt.

U vindt de factsheet in de bijlage.