Nieuws

VGN-factsheet: welke zorg voor kinderen in welk stelsel?

05 maart 2015

Kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking kunnen voor hun zorg en ondersteuning te maken krijgen met verschillende stelsels. De VGN heeft een factsheet gemaakt die inzicht geeft in welke zorg en ondersteuning voor kinderen onder welk stelsel valt: Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz).

Zie de factsheet in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van: