Nieuws

VGN informeert leden over actualiteit NHC

15 mei 2019

Tijdens een bijeenkomst op 13 mei heeft de VGN met 65 leden gesproken over de bouw in de gehandicaptensector en over de financiering daarvan en over de bekostiging (normatieve huisvestingscomponent). De ontwikkeling en de risico’s rond NHC kwamen aan de orde.

abonnementstariefwmo

Enkele achtergronden werden besproken: hoe zit het met de indexering (2.5%) en de rentevergoeding (momenteel 4.65%); hoe zit het met een vergoeding voor extra brandveiligheid (dat element zit niet in de NHC) en voor duurzaamheid (tot nu toe slechts een geringe ophoging van de NHC). De relatie met de Banken, het Waarborgfonds en het College Sanering (voorlopig niet opgeheven) kwamen aan de orde.

Daarnaast werden de financieel-technische aspecten besproken: wat doe je met een ogenschijnlijk overschot op de NHC; houd je rekening met een daling van de NHC als het tarief onderhandelbaar wordt? Zoek je alternatieve financiering via bijvoorbeeld zorgobligaties? Ook enkele fiscale aspecten kwamen aan de orde: vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting.

 

De presentatie voegen we als bijlage toe. We attenderen op de laatste twee sheets met een overzicht van actuele publicaties met een link er naar toe.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: