VGN Kennisbeleidsplan 2016-2018

De VGN heeft haar kennisbeleidsplan voor de periode 2016-2018 vastgesteld. De inzet blijft om met kennis bij te dragen aan zorgverbetering. Het plan beschrijft achtereenvolgens kernopgaven, speerpunten en legitimatie, visie, rol.

Kernopgaven en speerpunten

De kernopgaven voor de komende jaren zijn: zorgvernieuwing, de arbeidsmarkt en het voorzien in een duurzame kennisinfrastructuur. De VGN werkt hieraan met als speerpunten:
1) NPG ‘Gewoon Bijzonder’ met passende kennisinfrastructuur via het Kennisplein Gehandicaptensector;
2) Zorgprogramma’s voor specifieke doelgroepen in aansluiting op de vernieuwing van het kwaliteitskader; 
3) Vernieuwingsagenda rond beroepen in de WMO/jeugd en WLZ; 
4) Kennismanagement via het Kennisplein Gehandicaptensector, de VGN e-learnshop, de masterclass kennismanagement en de masterclass wetenschappelijk onderzoek; 
5) Zichtbaarheid van de professionaliteit van de branche via de Gehandicaptenzorgprijs, invitationals, netwerkbijeenkomsten en de jaarlijkse nieuwsbrief special kennisbeleid.

Legitimatie, visie en rol

Het primaat van het kennisbeleid ligt bij de lidinstellingen en de rol van de VGN is aanvullend en ondersteunend. Daartoe wordt onderzoeksbeleid, kennismanagement en opleidingsbeleid gevoerd.

Het Kennisbeleidsplan 2016-2018 en de publieksversie daarvan zijn hieronder te downloaden.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van