Nieuws

VGN komt met ‘Handreiking brandveiligheid’

02 juli 2013

Het bestuur van de VGN heeft in december 2012 de uitgangspunten voor brandveiligheid vastgesteld. Kernbegrippen zijn: ‘veiligheid op maat’ en ‘gericht op het tegengaan van risico’s’. Niet denken in de trant van: hoe kan ik minimaal aan de wettelijke regel voldoen, maar wel: hoe maak ik een verantwoorde afweging.  In de komende Handreiking gaan we vanuit deze visie (het strategisch niveau) in op de vraag: 'hoe doe je dat nu', aan de hand van een vijfstappenplan (tactisch niveau), om tenslotte een overzicht te geven van reeds aanwezige instrumenten en bestaand (voorlichtings)materiaal voor het operationele niveau.

Naar aanleiding van de reactie van de brancheorganisaties op het rapport van de Onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) over de brand in Rivierduinen, werd ons gevraagd naar  de visie van de VGN op brandveiligheid. Hoe denkt de VGN over het bereiken van een brandveilige situatie en wat doet de VGN momenteel voor de leden? Tijd voor een update. In de bijlage treft u de stand van zaken aan over achtereenvolgens de inhoud van de komende Handreiking, over de knelpunten die instellingen ervaren bij extramuraliseren in relatie tot brandveiligheid en over onze contacten met de ministeries van Binnenlandse Zaken en van VWS. Als brancheorganisaties in de zorg (BoZ) werken we momenteel intensief samen in het dossier brandveiligheid (VGN, Actiz, GGZ, NVZ, NFU). Samen bereiken we meer dan ieder afzonderlijk. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: