Nieuws

VGN laat nieuwe wethouders kennismaken met gehandicaptenzorg

01 juli 2014

In het eenmalige e-zine 'Gehandicaptenzorg inzicht' laat de VGN nieuwe wethouders en gemeenteambtenaren kennismaken met de gehandicaptenzorg. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen dit digitale magazine gebruiken in hun contacten met gemeenten om de gehandicaptenzorg onder de aandacht te brengen en het gesprek aan te gaan over passende zorg- en ondersteuningsarrangementen. 

Na de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen hebben veel gemeenten een nieuw college dat uitvoering moet geven aan de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De gehandicaptenzorg is voor veel van hen nieuw. Tegelijkertijd moeten er snel stappen gemaakt worden, zodat op 1 januari voor mensen met een beperking een passend gemeentelijk aanbod klaarligt. Reden voor de VGN om informatie uit de eerdere edities van e-zines 'Wmo inzicht' en 'Van AWBZ naar Jeugdwet' te bundelen in een speciale editie.
 

In deze 'Gehandicaptenzorg inzicht' vindt u:

  • een overzicht van de feiten en cijfers in de gehandicaptenzorg: hoeveel kinderen en volwassenen met een verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke beperking doen straks een beroep op de gemeente?
  • acht cliëntportretten: korte filmportretten van de verschillende cliënten die onder de Wmo en de Jeugdwet komen te vallen;
  • een toelichting op de huidige AWBZ-functies die verdwijnen en de gemeente oppakken: hoe ziet persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en dagbesteding er nu uit in de gehandicaptenzorg?
  • voorbeelden uit de praktijk: aanbieders in de gehandicaptenzorg zijn al druk bezig om Wmo-proof te worden.

'Gehandicaptenzorg inzicht' is een bundeling van de e-zines Wmo inzicht en Van AWBZ naar Jeugdwet van de VGN. In beide e-zines staat de kennismaking tussen gemeenten en gehandicaptenzorgaanbieders centraal in het kader van de Wmo en de Jeugdwet.

Klik hier voor Gehandicaptenzorg inzicht.

Deze pagina is een onderdeel van: