Nieuws

VGN Meldpunt HLZ voorziet duidelijk in behoefte

25 juli 2014

Het meldpunt dat VGN een maand geleden online zette op deze site heeft een flinke stroom aan reacties opgeleverd. Tot 24 juli kwamen in totaal 60 meldingen binnen, afkomstig van 26 instellingen. Met de maandopbrengst van het meldpunt brengt VGN aan verschillende betrokken partijen in de zorgketen verslag uit. Op basis van deze reacties kan de VGN richting staatssecretaris Van Rijn de al langer bestaande zorgen rond de transities onderbouwen met concrete knelpunten.   

De meldingen die dagelijks binnenkomen, hebben betrekking op uiteenlopende deelthema’s van de transitie. Er komt duidelijk naar voren dat er verschillende knelpunten zijn ontstaan bij de inkoop door gemeenten en zorgkantoren voor respectievelijk de Wmo, de Jeugdwet en AWBZ/WLZ. 

VGN heeft de meldingen ingedeeld in zes categorieën: Wmo Zorginkoop, Jeugd, WLZ, Participatiewet, Zorginkoop langdurige zorg en Overig. In de eerste maand had het grootste deel van de meldingen betrekking op Wmo zorginkoop, lees: de pittige en zelfs buitensporige kortingspercentages die gemeenten bij de meldende zorginstellingen hanteren. Ook de onjuiste wijze waarop gemeenten omgaan met het overgangsrecht, keert meerdere malen terug in de meldingen.

VGN vraagt haar leden om knelpunten vooral te blijven melden, zodat deze informatie kan worden benut bij landelijke gesprekken met VWS, gemeenten en politieke partijen. Op deze manier kunnen we in gezamenlijheid tot oplossingen e komen.