Nieuws

Aanhoudende drukte op Meldpunt Hlz

10 september 2014

Het Meldpunt Hlz maakt veel reacties los bij VGN-leden en de meldingen blijken een sterke onderbouwing voor een krachtige lobby. Op de tweede dinsdag in september, tien weken nadat het meldpunt online is gezet, stond de teller op 120 meldingen. In totaal maakten tot nu toe 35 VGN-instellingen gebruik van de gelegenheid om kritiek en positieve ervaringen rond de transities te delen.

VGN heeft de opbrengst uit het meldpunt onder andere gebruikt om haar standpunten rond de transities onder de aandacht te brengen tijdens overleg met VWS, VNG en andere direct betrokken partijen. De soms alarmerende werking die van de meldingen uitgaat, was enkele weken geleden ook aanleiding om een brief te schrijven aan de staatssecretaris. De ervaring is dat gesprekspartners echt werk maken van een reactie of beantwoording op elke melding die daar om vraagt.

Van de meldingen die in de eerste tien weken binnenkwamen had 45% betrekking op Wmo/Zorginkoop, 20% op de Jeugdwet, 14% op Zorginkoop Langdurige Zorg, 8% op de Wet Langdurige Zorg en 13% op overige onderwerpen.

VGN moedigt alle lidinstellingen aan om door te gaan met het insturen van meldingen. Dat gaat het meest praktisch via het meldformulier, dat zichtbaar wordt zodra de button ‘meldpunt Hlz’ (Wat gaat er mis?) op vgn.nl is aangeklikt.

Naast de persoonlijke terugkoppeling op elke melding blijft VGN op haar beurt melding maken van de respons en de concrete resultaten die de opbrengst van het meldpunt opleveren. 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: