Nieuws

VGN meldt problemen transitie bij Van Rijn

07 augustus 2014

Hoge en extra kortingen van gemeenten en zorgkantoren, onduidelijkheden en tijdsdruk. Leden van de VGN maken zich zorgen over de continuïteit van zorg voor cliënten en de gevolgen voor medewerkers. De VGN heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) gewezen op de meldingen die aanbieders van gehandicaptenzorg hebben gedaan op het VGN-meldpunt Hervorming Langdurige Zorg.

Via het meldpunt hebben we inmiddels 70 meldingen ontvangen van 29 organisaties, waarvan we de belangrijkste per brief aan Van Rijn hebben laten weten:

  • Aanbieders van gehandicaptenzorg worden in verschillende regio's geconfronteerd met hoge kortingen tussen de 25 en 67 procent. Aan de meldingen valt op dat gemeenten verwachten dat dezelfde zorg met dezelfde kwaliteit wordt geleverd voor een veel lager tarief.
  • Gemeenten zijn zich niet overal bewust van het integrale pakket aan zorg dat onderdeel is van logeren. Zij willen bij logeerhuizen alleen het logeerbed inkopen en niet de zorg en begeleiding die nodig is tijdens het logeren.
  • Gemeenten korten extra in de Wmo als gevolg van het PGB-overgangsrecht.
  • Zorgkantoren nemen in hun beleid een voorschot op toekomstige ontwikkelingen. Ze houden zich daarbij niet aan afspraken over bestaande cliënten en voeren hoge kortingen door.
  • Doordat zorgkantoren voorsorteren op toekomstige bezuinigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz), halen ze de hieraan verbonden arbeidsmarkteffecten naar voren. Deze vallen dan samen met de gevolgen van de Wmo. Dit werkt een ongewenste stapeling van verlies aan arbeidsplaatsen in de hand.
  • Aanbieders van gehandicaptenzorg zeggen dat de hervormingen in de langdurige zorg leiden tot een aanzienlijke toename van administratieve lasten.

De VGN wil de meldingen van haar leden met Van Rijn bespreken. In de brief stellen we voor om dat tijdens het bestuurlijk overleg op 5 september te willen doen, maar we hopen op een eerdere reactie van zijn kant. We verwachten dat we op 5 september een nog helderder beeld hebben van de pijnpunten van de transitie, omdat de komende tijd meer gemeenten duidelijkheid geven over hun inkoopplannen.

Deze pagina is een onderdeel van: