Nieuws

VGN pleit bij minister voor overgangsjaar bij de invoering Wet zorg en dwang

17 april 2019

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt op 1 januari 2020 in werking. De VGN en de NVAVG hebben in een brief (zie bijlage) aan minister de Jonge hun zorgen kenbaar gemaakt over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van deze nieuwe wet. In de brief stellen de VGN en de NVAVG voor om 2020 als een overgangsjaar te beschouwen en doen hiertoe een aantal concrete voorstellen.

hand doet sleutel in slot

Concreet betekent dit voorstel dat wij de bepalingen uit de Wzd die betrekking hebben op de halfjaarlijkse verstrekking van gegevens aan de IGJ en de analyse daarvan niet op 1 januari 2020 in werking wil laten treden maar op 1 juli 2020. Hierdoor kunnen zorgaanbieders in de eerste helft van 2020 de overstap maken van registratie en melding op basis van de Bopz naar registratie en rapportage op basis van de Wzd. Dit voorstel sluit aan bij het overgangsrecht van de Wzd.

Stimuleren en adviseren

Uiteraard kunnen zorginstellingen in 2020 door de IGJ worden aangesproken, indien de inspectie zou constateren dat zorginstellingen niet kunnen laten zien dat zij bezig zijn met implementatie van de Wzd. Zorgaanbieders die volop bezig zijn met het implementatieproces, maar nog niet alles op orde hebben, zouden op een coulante behandeling door de IGJ moeten kunnen rekenen. De inspectie zou zich daarom in het overgangsjaar vooral moeten richten op ‘stimuleren en adviseren’.

Gescheiden correspondentie

ActiZ heeft samen met verschillende andere brancheorganisaties ook een brief aan de minister gestuurd over dit onderwerp. Daarin pleit ActiZ c.s. voor uitstel. Hoewel de VGN en ActiZ goed samenwerken op dit dossier, heeft de VGN deze brief niet ondertekend. De VGN wil in lijn werken met de gesprekken zoals die recentelijk met de minister en de IGJ hierover zijn gevoerd. In dit stadium is de VGN niet voor uitstel, aangezien zij het van belang vindt dat iedereen zich blijft voorbereiden op de implementatie van de wet.

Daar hoort wel een gepast toezicht bij in het komende jaar, waarin de wet in werking treedt. Reden waarom de VGN en de NVAVG met de minister (en de inspectie) in gesprek willen over hun voorstel om te kiezen voor een overgangsjaar.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: